Finnországi levelek 32.

2010-12-15 08:53:15


Finnországi levél hazámból, Finnországból, szülőhazámba Magyarországra

32. levél        2010 december 13

Kedves Olvasók!

Egy éve írok Önöknek viszonylag rendszeresen hazámból, Finnországból leveleket abban a reményben, hogy Önök jobban megismerik Finnországot. Azóta én is olvasom az interneten magyar turisták által közzétett finnországi úti beszámolókat. Nem egyszer csodálkozom azon a sok félreértésen  amit ezek az élménybeszámolók tartalmaznak.

Nemcsak én vettem észre, hogy a külföld ismeretei Finnországról  rendkívül hiányosak. Az ismeretek szinte kizárólag arra korlátozódnak, hogy  itt sok a tó, hideg van, Finnország drága ország és a finn nyelv nagyon nehéz.

Ezen a honlapon is többször volt szó arról, hogy milyenek a finnek, Önöknél előadások is elhangzottak a finnekkel kapcsolatos előítéletekről. Önök közül sokan jártak már Finnországban, mindenkiben kialakult egy kép arról, hogy milyen itt és milyen az itteni élet. Önök azonban leginkább csak az ünnepnapokat látják, hiszen az ideérkező küldöttségek mindig ünnepet jelentenek. Kivételnek számítanak azok, akik huzamosabban itt tanultak vagy dolgoztak, ök. a hétköznapokat is megismerték.

Az alábbiakban röviden olvashatnak arról, hogy mit tesznek a finnek azért, hogy hazájuk image -ét emeljék. Ez is hozzájárul ahhoz a képhez, amit a külvilág Finnországról kialakít majd a jövőben.

Ország image, maabrändi

A fenti cím talán nem elég jó fordítása a ?brand" szóhoz kapcsolódó  fogalmaknak. Ez az angol szó eredetileg védjegyet vagy beégetett jelzést jelentett. Újabban tágabb értelemben magában foglalja mindazt a sok-sok  asszociációt, melyek egy tárgyhoz, termékhez, szolgáltatáshoz vagy pl. egy vállalkozáshoz esetleg egy személyhez kapcsolódnak.

Finnország esetében a brand szorosan kapcsolódik a nemzeti öntudathoz. A társadalom működésének alapja az, hogy a finnek megbíznak egymásban.

A finnek nem ok nélkül hisznek az egymásnak  adott szóban attól függetlenül, hogy a finn nyelvben a "becsületszavamra" kifejezésnek megfelelő: " vakuutan kunniani ja omatunnoni kautta " = állítom a becsületemen  és lelkiismeretemen át - csak ritkán és egyes okmányokban használják.  

A finnek képesek arra, hogy rendkívüli megoldásokat találjanak hierarchiák nélkül. Ha ezekhez még hozzátesszük  a hagyományos finn kalákaszellemet valamint a finn minőséget, mint a termékekben, mint a formatervezésben és az építészetben is, akkor összeáll a kép.

2008-ban, az akkor új finn külügyminiszter, Alexander Stubb kezdeményezésére egy munkacsoport jött létre, melynek feladatául Finnország brand-ének, finnül brändi ( kiejtés: brendi) fejlesztését jelölték meg. Erre azért volt szükség, mert egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Finnország a világ többi részében a kevéssé vagy egyáltalán nem ismert országok közé tartozik. Elhatározták, hogy a munkacsoport feladatokat ad a finn társadalomnak, hogy ezek megvalósításának révén az ország ismertebb legyen a világon. Mint Jorma Ollila a létrehozott munkacsoport elnöke (a Nokia és Shell vállalatok vezetőségi tagja) fogalmazott: 

 ? Felemelt fejjel foglaljuk el azt a helyet, ami jár nekünk".

A munkacsoportban többek között részt vettek:  Esko Aho (volt miniszterelnök), Mika Ihamuotila igazgató, Jukka Heinonen igazgató, Ilkka Niiniluoto ( egyetemi kancellár), Laura Kolbe professzor, Helena Petäistö a finn MTV 3 televízió csatorna párizsi levelezője, Kirsi Piha kommunikációs konzul és volt parlamenti képviselő és Aki Riihilahti labdarúgó.

Idén, azaz 2010 november 25.-én  hozták nyilvánosságra az elkészült, 355 oldalas tervezetet. A beszámolót Jorma Ollila ismertette egy általános iskolában, a Torpparinmäki iskolában, Helsinkiben. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy semmilyen bizottság nem építheti maga egy ország image-ét/brand-ét. Ezt az állampolgároknak maguknak kell tetteikkel és életmódjukkal, a környezetükhöz való viszonyukkal  és példamutatásukkal létrehozni.

A cél érdekében a bizottság konkrét feladatokat adott a társadalom minden rétegének, az állami hivataloknak, minisztériumoknak, az egyes állampolgároknak, fiataloknak és időseknek,  mindenkinek.

A Torpparinmäki iskola tanulói is kaptak feladatot: ? Beszélgessetek azokkal, akik az osztályotokban a legcsendesebbek ? sok diákot elgondolkoztatott. Ezt a feladatot az iskola 9. osztályának diákjai vették át, hogy az ország összes iskoláiba közvetítsék majd. Ennek célja az egyes diákok elszigetelődésedének megakadályozása az iskolákban.

 Több mint 100 konkrét javaslatot tartalmaz a beszámoló. Törekedjünk pl. arra, hogy 2030-ra a mezőgazdasági termékek fele un. ?bio"-termék legyen, hogy Finnország összes tavainak vize iható legyen.

Finnország rendezzen, minden évben un. Ahtisaari napot, mely a békefenntartással és a vitás kérdések megoldásához szükséges  kibékítési módszerekkel foglalkozik majd. Hogy Finnország hídépítő legyen az egyes, egymással ellentétes országok között.

Megjegyzés: talán nem emlékeznek Önök mindnyájan arra, hogy 2009-ben az előző finn államelnök,  Martti Ahtisaari béke Nobel díjat kapott.

A beszámoló összefoglalója megemlíti, hogy  Finnország erőssége főleg három területen nyilvánul meg. Ezek a következők:

A finn társadalom hatékony, zökkenőmentes  működése,

A finnek szoros és közeli kapcsolata a természettel és 

a finnek  világviszonylatban is  csúcsteljesítményű iskolázottsága.

Források: Junkkari M : Maabrändiryhmä antaa tehtäviä Suomelle 
                Maabrändivaltuuskunta:Suomesta maailman ongelmanratkaisija.

www.hs.fi  online 25.11.2010
Raeste J-P: Maabrändin ydin:Suomessa homma toimii ! HS online 25.11.201.

A képek saját felvételeim.

 Judit Mäkinen
Finnország