2008. évi közhasznúsági jelentés

2009-06-26 16:38:02


 

Magyar Finn Társaság

2008. évi Közhasznúsági JelentéseA Társaságot a Fővárosi Bíróság PK. 60122/1989. sorszám alatt a közhasznú társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Fő működési köre a magyar-finn társadalmi és kulturális kapcsolatok ápolása, erősítése és fejlesztése, a magyar-finn barátság és együttműködés erősítése, a finn társadalom, gazdaság, történelem és kultúra megismertetése .


Könyvvezetés módja kettős könyvvitel, mely alapján a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti el.


Összes közhasznú tevékenység bevétele:


 1. Kapott támogatások (vállalkozásoktól és magánszemélyektől): 0,-

 2. Pályázaton nyert összeg:              0,-

 3. Szerződéses bevételek:                0,-

 4. Tagdíjak:                          174.000,-

 5. Apeh 1%:                         354.429,-

 6. Bankkamat:                             802,-

 7. Kerekítés:                                250,-

Összesen:                                   529.481,-


A kapott összegeket a bankszámlán tartottuk, vagy cél szerint felhasználtuk a társaság működésének biztosítására, valamint a pályázati célok megvalósítására.


Közhasznú tevékenység ráfordításai:


 1. Számviteli szolgáltatások :          108.000,-

 2. Irodaszerek, nyomtatványok:         1.220,-

 3. Egyéb anyagköltség:                    82.808,-

 4. Bérleti díjak:                                        0,-

 5. Hirdetési költség:                        16.960,-

 6. Posta költség:                             12.000,-

 7. Egyéb szolgáltatás:                     10.000,-

 8. Bank költség:                             14.012,-

 9. Reprezentáció:                             2.690,-

 10. Adott támogatás:                       25.000,-

 11. Fizetett bankkamat:                            2,-

Összesen:                                         247.692,-


Közhasznú tevékenységből származó eredmény:

Plusz 281.789,-, azaz plusz kettőszáznyolcvanegyezer-hétszáznyolcvankilenc forint, mely a tagdíjbevételekből, az APEH által kiutalt 1%-os támogatásból keletkezett. Az év során a vezető tisztségviselők társadalmi munkában látták el a tevékenységüket. Bérezésben nem részesültek. Központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást. Vállalkozási tevékenységet nem folytat az egyesület.


Budapest, 2008. május 31

.
Magyar-Finn Társaság
1062. BUDAPEST
Bajza utca 54.
ADÓSZÁM: 19017004-1-42