Választmányi ülés

2008-11-21 11:17:32


 

MEGHÍVÓ
A Magyar-Finn Társaság
2008. december 6-án, szombaton

12.45 órakor, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon
13.00 órai kezdettel
határozatképesnek nyilvánítva
Vácott
a Katona Lajos Városi Könyvtárban
(2600 Vác, Budapesti főút 37. / tel.: 06-27-311-335)
tartja választmányi ülését,
amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és megjelenésüket elvárjuk.


Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a választmányi ülés helyéről és idejéről.


Napirend:

1. Tájékoztatás a 2008. májusi választmány óta végzett munkánkról.
2. A Társaság tervei 2009 első felére
3. A szja 1%-okból kapott összeg eddigi felhasználásával kapcsolatos tájékoztatás; ötletbörze az idén kapott 1% felhasználásának mikéntjéről
4. A Néprajzi Múzeum 2009. június 27-én, a Múzeumok Éjszakáján a (M)ilyenek a finnek? című, nagyszabású kiállításának lehetséges támogatása, ld. a mellékelt felhívást!
5. Az MFT honlapjával kapcsolatos észrevételek, további feladatok
6. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól
7. Egyebek


Budapest, 2008. november 17. Szívélyes üdvözlettel:


dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnöke
MEGHÍVÓ


Ezúton hívunk minden érdeklődőt a Választmány előtt 2008. december 6-án, szombaton 11.00 órakor kezdődő rendezvényre, mellyel a finn függetlenség évfordulóját ünnepeljük a Bartók Béla Zeneiskolában (2600 Vác, Konstantin tér 8.). A műsor zenei részét Lukszics Hajnalka, prózai részét Boda Mária állította össze. "A finn függetlenség - észt szemmel" című ünnepi beszédet Bereczki András, Észtország tiszteletbeli főkonzulja tartja.

 

Ezúton is köszönjük a SZJA 1%-ként kapott szíves támogatásukat, amelyre a továbbiakban is számítunk!

Adószámunk: 19017004-1-42


A tagdíj ? emlékeztetőül:

szavazati joga csak annak a körnek van a választmányi ülésen, amelyik a mindenkori éves tagdíjat befizette; ennek hiányában csak megfigyelőként vehetnek részt a körök képviselői.

A tagdíj:

- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft

- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft

- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.


Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető kör pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! Csekket minden levélhez mellékelünk. Kérjük megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a számla postázását kérik. A készpénzzel fizetők a helyszínen kapnak számlát. Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!


Köszönettel


a Magyar-Finn Társaság
elnöksége***


Ezúton jelezzük, hogy a Vácott a rendezvényeinken kaphatók lesznek a következő művek:

  • Kari Hotakainen Futóárok utca (ford. Patat Bence) 2500 Ft,

  • Millió tűlevél erdeje - finn versek és novellák 2000 Ft,

  • Arno Kotro Sanovat sitä rakkaudeksi - Szerelemnek hívják c. kétnyelvű kötete (ford. Simon Valéria) 1500 Ft.Felhívjuk figyelmüket a Társaság honlapján látható ajánlatra, miszerint a Napkút kiadó finn fordításköteteit a baráti körök tagsága féláron kaphatja.