Finnagora hírlevél 9/2008

2008-11-03 11:18:32


A magyarországi finn vállalatok céhe a Finnagorában

A Magyarországi Finn Vällalatok Céhének tagjai gyűltek egybe a október 15-én a
Finnagora új működési helyszínén. A bőséges résztvevő gárda garantálta a melegséget és az intim hangulatot a Nagykövetség, a Finnagora és a Finpro közös emeleti tárgyalójában, mely stílusához és  hangulatának kialakításához a Finnagora munkatársai nagy mértékben járultak hozzá: egyebek között könyvtárukkal.

A Finnagora maga is a Céh tagja és aktívan részt vesz annak gyűlésein, rendezvényein, és működésének fejlesztésében. Ezen kívül a Céhvel és tagszervezeteivel is számos közös projektünk van és újak is kilátásban vannak. Példának okáért előkészületben van a Céh és a Finnagora közös oktatási programja ideérkező finn vállalatok és munkatársaik részére. A képzési program tartalma nem is annyira az üzletszerzésre, hanem sokkal inkább a helyi vállalkozói- és munkakultúra, a hivatalos ügyintézés, a vezetői kultúra és egyéb helyi jellegzetességekre irányul, melyek a tapasztalatok szerint néha igen-igen meglepő különbségeket is rejtenek magukban a finn és magyar rendszerek között.

Csakúgy, mint a Céhhel való szoros kapcsolattartásra, a Finnagora hangsúlyt fektet az együttműködésre más Budapesten működő finn szervezetekkel is. Konkrétan például az ebben a hírlevélben is reklámozott szavaló est szervezésével, melynek létrehozásában a Kalevala Baráti kör és más finn baráti körök is részt vettek. Természetes is, hogy ily módón is egyesítjük a finn tudást és erőforrásainlkat.

Anneli Temmes

kauppakilta

 

 

 

 

 

Hannu Luntiala könyvének bemutatója

Hannu Luntiala és az Utolsó Üzenetek megigézték a könyvbemutató közönségét Magyarországon

A világ első sms-regényét publikáló Hannu Luntiala látogatott Budapestre. A
Kossuth Kiadó gondozásában magyarul is megjelenő sikerregénye az Utolsó Üzenetek könyvbemutatójára. A könyvbemutatón megszólaltak az írón kívül: a Finnagora képviseletében Anneli Temmes igazgatónő, Kocsis András Sándora Kossuth Kiadó ügyvezető igazgatója, valamint a könyv fordíttatását támogató Vodafone képviselője.

Az Utolsó Üzenetek Teemuról szól, aki hirtelen otthagyja állását és hosszú utazásra indul. Teemu utazása során hozzátartozóval, barátaival csak sms-ben tartja a kapcsolatot, melynek során lassan furcsa részletek derülnek ki utazásával kapcsolatban. A regényből soraiból egy magával ragadóan izgalmas történet rajzolódik ki, mely egyben bemutatja  az sms-k központi szerepét társadalmunkban és mai modern kommunikációnkban.

A finn Népesség Nyilvántaró Intézet főigazgatójaként dolgozó Luntiala eddig három művet adott ki, melyek közül a kizárólag sms-ekre épülő Utolsó Üzenetek sorrendben a második. Luntiala elmondása szerint a regény megírásakor törekedett a mű nyelvi gazdagságának megtartására és helyenként a verses nyelvi megjelenési formák megjelenítésére. A Finnagora igazgatója Anneli Temmes ki is emelte hozzászólásában, hogy Luntiala kiváló példája annak, hogyan lehet egy köztisztviselő egyben művész is, és hogy az Utolsó Üzenetek remek példája a finn irodalom sokoldalúságának.

A regény eredetisége a Kossuth Kiadó és a Vodafone képviselőinek beszédéből is tapintható volt. A kiadó igazgatója megemlítette mennyire ritka az manapság, hogy egy eredetileg kis nyelven publikált könyvet egy másik kis nyelvre fordítsanak. A Vodafone képviselője pedig örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a Luntiala regény nyomán az sms-kultúra immár az irodalom részévé vált, és hogy a kérdéses könyv az első, melynek kiadásában vállalatuk részt vehetett.

luntiala_221008_001

 

 

Minisztériumi közigazgatási vezetők Budapesten

A finn
Állami Munkaerőpiac és a Finnagora közös szervezésében október 2-án és 3-án került sor a finn és a magyar minisztériumok személyzeti munkájával foglalkozó szemináriumra. A Teuvo Metsäpelto által vezetett finn delegáció tagjai, a finn minisztériumok közigazgatási vezetői voltak.

A szeminárium programjába tartozott többek között Dr. Bokros Lajos volt pénzügyminiszter bevezető előadása a mai magyar társadalom helyzetéről és közigazgatásáról, látogatás a Parlamentben, ahol Dr. Borsos Csaba tartott előadást a Parlament  felépítéséről és működéséről. A szeminárium résztvevőit Jari Vilén Finnország magyarországi nagykövete is köszöntötte.

A finn és a magyar minisztériumok személyzeti menedzsmentjéről és azok fejlesztéséről esett szó a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központban (KSzK-ban). Itt a résztvevőket Makszim Péter államtitkár és Dr. Teplán István a KSzK főigazgatója fogadta és tájékoztatta az intézmény munkájáról. A program során a finn minisztériumok személyzeti munkájáról Olli Muttilainen a Finn Igazságügyi Minisztérium közigazgatási vezetője és Mikko Salmenoja a Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium személyzeti igazgatója beszélt. A rendezvényen magyar közigazgatási és személyzeti vezetők is részt vettek. A szakmai eszmecsere aktív beszélgetéssel és kapcsolatépítéssel folytatódott a két nemzet szakemberei között.

A magyar és a finn vezető köztisztviselők között kiépülő kapcsolatrendszer fontos jelentőséggel bír országaink között. A finn-magyar együttműködés e területen folyamatosan erősödik. Hamarosan kidolgozásra kerül egy program, amelynek keretén belül köztisztivislők vehetnek részt egy hetes munkaúton országainkban.AT

ryhma_etusivu

 

 

 

 

Szeminárium a finn oktatáspolitikáról és egyetemreformról

A
Finnagora és a Finn Nagykövetség által szeptember 26-án közösen szervezett szeminárium témái a finn oktatáspolitika és egyetemreform voltak. A meghívott finn előadók Heljä Misukka államtitkár, Aino Sallinen rektor és Jari Jokinen projekt igazgatók voltak.

Misukka államtitkár asszony szerint a PISA eredmények hátterében a közoktatási politika, pontosabban az egységes iskolai intézményrendszer, az iskolavezetés felelősségeinek alacsony szintre delegálása, a tanárok magas szintű képzése és a minőségi tanuló szolgálat áll. Aino Sallinen rektor asszony előadásában a folyamatban levő egyetemi reformról beszélt. Az egyetemi reform céljairól, tartalmáról, melyről úgy vélik számos változást hoz majd magával az egyetemi életben: egyebek között a vállalkozói kultúra megjelenését és több kapcsolódási pontot a gazdasági élet szereplőivel. Jari Jokinen projektigazgató előadásában bemutatta az új Aalto Egyetemet, mely magába foglalja majd a Helsinki Kereskedelmi Főiskolát, Műszaki Főiskolát és az Iparművészeti Főiskolát, s mely maga is az egyetemreform egyik központi projektje.

A szeminárium résztvevői a magyar egyetemek és főiskolák vezetői valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető tisztviselői voltak. A szeminárium hivatalos programjában illetve a kötetlenebb megbeszélések során előkerültek az egyetemek finanszírozásának, vezetésének, minőségbiztosításának, tanárképzésnek és az egyetemek együttműködésének kérdései.
A szeminárium során felmerült kérdések a Finnagora és a Nagykövetség elkövetkező programjaiban további szemináriumok során is nagyító alá kerülnek majd. AT

Aino Sallinen rektor asszony
sallinen_etusivu 

 

 

 

 

 

 

A Kalevala Barati Kör estje

A
Kalevala Baráti Kör tagjai gyűltek össze rendszeres havi rendezvényükre október 16-án a Deák téri Evangélikus Gimnáziumban. Az est programjához tartozott a baráti kör saját kórusának és egy észt vonós együttesnek a fellépése, valamint a Finnagora igazgatójának,  Anneli Temmes-nek a finn felnőttoktatásról szóló előadása .

Temmes szerint a finn oktatási gondolkodás alapja az életfogytig tartó tanulás, melynek lehetőségét törvény garantálja, s melynek célja, hogy biztosítsa az egyén sokoldalú fejlődését egy egyenlőségi elven szerveződő társadalomban. A legáltalánosabb felnőttoktatási formák a már megszerzett szaktudást elmélyítő ún. "kiegészítő oktatást" nyújtó iskolák, a szakmai terület megváltoztatását lehetővé tevő "szakma oktatási" intézmények és a szabad művelődés lehetőségét nyújtó átfogó "népiskolai" hálózat. A jövő oktatáspolitikájának kihívásai a finnországi regionális különbségekben és a gyors léptékben idősödő társadalom hullámaiban keresendők majd, melyek bizonyára növelni fogják az oktatási szükségleteket. Ezeken kívül az oktatóktól és intézményektől elvárják a magas szintű andragógiai szaktudást, saját szakterületük kiváló ismeretét és meg kell küzdeniük a tanulók szabad idejéért is, melyet más hobbijaikkal és a csal kádjukkal együtt töltött idővel osztanak meg. Temmes ugyanakkor bízik abban, hogy az oktatás megbecsülése és népszerűsége a jövőben is változatlan marad.

A Kalevala Baráti Kör Budapest és környéke finnbarátainak egyesülete, körülbelül 500 tagja van. Az egyesület havi összejövetelei alkalmával a finn történelem, kultúra, életmód nyelv érdekes kérdéseit járják körül. Ezeken kívül az egyesület finn nyelvi kurzusokat szervez és fenntartja saját kórusát is.MJ

kalevala

 

 

 

 

 

Jani Nuutinen cirkuszművész a Trafóban

Október 26-án és 27-én láthattuk Jani Nuutinen cirkuszművész szóló produkcióját a "Un cirque plus juste"-öt a
Trafóban. A darab alternatívát keres a hagyományos virtuóz cirkuszra egy intim és kisméretű modern cirkusz megteremtésével. Az előadás a finn állami művészeti díjjal kitüntetett Nuutinen szólótrilógiájának második előadása volt.

Az előadás során a nézők a cirkusz többféle módjával is megismerkedhettek. Nuutinen zsonglőr számmal kezdte, aztán bűvésszé változott majd súlyemelővé. Hatásos egyensúlyozó és trapéz mutatványokat láthatott a közönség. Az előadás végén árnyékképekkel mutatta be a művész az állatszelidítő számot.

Az előadás hangulata közvetlen és varázslatos volt. A terem közepén a kis színpadon helyezték el az egyszemélyes cirkusz sátrat, amely a produkció helyszíne volt. A nézők, mint a valódi cirkuszban az aréna körül ültek. Nuutinen az előadást a világítástól a zenén keresztül mindent egyedül állította össze. A nosztalgikus hangvételű sanzon az előadásnak álomszerű hangulatot kölcsönzött és a cirkusz történelmét juttatta a nézők eszébe.

Jani Nuutinen a finn-francia Circo Aereo alapítótagja. A minden szempontból újdonságokkal bíró előadás a finn új cirkuszt ismerteti meg Finnországban és külföldön is. SH

Kati Kovács képregénye a European mobility week rendezvényén

A
Finnogorában is korábban kiállított Kati Kovács képregényeit szeptember 20-án és 21-én megrendezett  European mobility week sokoldalú programon láthatta újra a közönség. A rendezvényre összesen 12 000 érdeklődő látogatott el. Szeptember 21-én az Andrássy úton fordult meg sok látogató. Kati Kovács Örjöngő József című képregény albumából kiállított vállogatást érdeklődve fogadták a finn képregények kedvelői.

Waltari-est a finn nagykövetségen 2008.11.6.

Szeptemberben volt Mika Waltari születésének 100. évfordulója. A Magyarországi Finnek Társasága és a Finnagora közös szervezésében 2008 november 6-án tartandó szavalóesten emlékezik meg Mika Waltariról. A megemlékezésen Eino Kaikkonen szavalóművésztől halljuk majd Mika Waltari és a tulenkantajat (Tűzvivők) verseit.

A finn nyelvű kb. 1 órás előadásra a belépés ingyenes. Az előadás után beszélgetés és kisebb harapnivaló várja az érdeklődőket.

hírlevél magyarul és finnül jelenik meg. Amennyiben szeretne feliratkozni hírlevelünkre vagy már nem tart igényt erre a szolgáltatásra, itt tájékoztathat minket erről.

Finnagora
Kelenhegyi út 16/A
H-1118 Budapest
Tel: +36 1 478 1010
Fax: +36 1 478 1015
Email:
info@finnagora.hu

? Finnagora-säätiö

+  Hírlevél 9/2008
+  Hírlevél 8/2008
+  Hírlevél 7/2008
+  Hírlevél 5/2008
+  Hírlevél 4/2008
+  Hírlevél 3/2008
+  Hírlevél 1-2/2008
+  Hírlevél 11-12/2007
+  Hírlevél 10/2007
+  Hírlevél 9/2007
+  Hírlevél 8/2007
+  Hírlevél 6-7/2007
+  Hírlevél 5/2007
+  Hírlevél 4/2007
+  Hírlevél 3/2007
+  Hírlevél 1-2/2007