Beszámoló az 1% felhasználásáról

2008-10-31 17:54:29


1% 19017004-1-42 Magyar-Finn Társaság


2007-ben a 2005. évi jövedelmek 2006-ban bevallott adójának 1%-ából a Magyar-Finn Társaság 229 960 forintot kapott, ehhez járul a 2005/2006-ról tartalékolt (ld alább) 11 416 Ft, ez összesen 241 370 Ft.

A választmány célszerűnek látta az összeget megosztani: harmadával-felével járuljunk hozzá a 2008 októberében a finnországi iskolákban rendezett magyar héten jeleskedők jutalmazásához, másik részét pedig tartalékoljuk az ún. finn kulturális hétvége rendezvényünk költségeire. A 2008-as finn iskolai magyar hétre már a 2006. évi 1% egy részét is tartalékoltuk, erről most kell számot adnunk.


A 2007. évi 1% 224 064

+ kamat                5 896

összesen          229 960

kétharmada 153 306 - tartalékolva az ún. finn kulturális hétvégére
egyharmada 76 653 - elköltve a finn iskolai magyar hétre

A finn iskolai magyar hétre fordított teljes összeg
a 2007. évi összeg egyharmada 76 653
+ a 2006. évről tartalékolt összeg 11 416
összesen: 88 069

A termékek: kisméretű tűzzománc kitűzők (magyar zászló, címer), me-móriajátékok, rövid, illusztrált könyvek a magyar történelemről, az Or-szágházról, a magyar nemzeti parkokról, a budapesti állatkertről (főleg angolul), 2009-es naptárak, a legszebb magyar népzenei, komolyzenei CD-k, összesen 88 295 Ft értékben.


A közzététel

- Magyar Nemzet 2008. okt. 21. péntek, 18. old. Közlemények rovat
- a Társaság honlapján a mai naptól egy évig bárki által megtekinthető

Tudatjuk, hogy a Társaság 2008 októberében a 2007. évről 1%-ként 124 469 forintot kapott, felhasználásáról a 2008. dec. 6-án, szombaton 13 órai kezdettel Vácon, a városi könyvtárban tartandó választmányi ülés dönt.


Támogatásukat a jövőben is, miként most is, köszönjük!


Budapest, 2008. október 31.

dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnöke