Eija Kosunen: Pintér Pál lovag

2008-07-20 11:37:58


Heinäveden Lehti 2008. július 9. Szerda.


Kattintson a képere !

Suvi Linden távközlési miniszter, Janina Vilén a nagykövet felesége, valamint Jari Vilén Nagykövet adta át a Finn Fehér Rózsa Lovagrend lovagkeresztjét Pintér Pálnak. Az elragadóan bájos finn Miniszter-asszony látogatása során szépségével és közvetlenségével lopta be magát a magyarok szívébe.

Eija Kosunen:
Pintér Pál lovag

         A Heinävesiek jól ismerik és nagyon szeretik a június 28-án, Körmenden a lovagok családjába fogadott körmendi Pintér Pált.
         Suvi Linden távközlési miniszter, valamint Jari Vilén nagykövet, feleségével érkezett a Körmenddel szomszédos Õriszentpéterre, hogy átadják a finn Köztársasági elnök, Tarja Halonen által májusban odaítélt Finn Fehér Rózsa Lovagrend lovagkeresztjét Pintér Pálnak, valamint  a Finn Oroszlánrend I. osztályú lovagkeresztjét  a Magyar - Finn Társaság alelnökének, Koppányi Miklósnak. A figyelemre méltó elismerésnek szemtanúja volt a testvérvárosba látogató 30 Heinävesi - i ember.
         Pintér Pál Finnország szeretete közel kétszer annyi idõs, mint a meghitt és meleg barátsága Heinävesivel és a Heinävesi - i emberekkel.
         A finn kultúra hosszú idõn, 40 éven, át történõ megismertetése Magyarországon, valamint a baráti kapcsolat és együttmûködés kialakítása Heinävesi és Körmend között rendkívül fontos a népeink közötti kölcsönös megértés megtartására, hangsúlyozta Suvi Linden távközlési miniszter a rend-jel átadási ünnepségén.
         Linden miniszterasszony véleménye szerint éppen a személyes kapcsolatok és személyes találkozások hatnak legjobban az együttmûködésre. Ezeknek megismétlésén keresztül megismerhetjük a másik fél hétköznapjait és kifejezhetjük megbecsülésünket.
         Minket finneket Magyarországon mindig túláradó melegséggel fogadnak, és mindig kellemes idejönni, hálálkodott Linden miniszter-asszony, akinek, mint OULU-inak tapasztalata van a testvérvárosok együttmûködésében.
         A Magyar - Fin Társaság alelnökének, Koppányi Miklósnak jelentõs érdemei vannak a finn építészet ismertté tételében és a kultúra elõbbre vitelében Magyarországon.
         A finnül kiválóan beszélõ Koppányi Miklós köszönte meg a kitüntetettek nevében a magas elis-merést, majd a következõket mondta: Egy év múlva nyitják meg Magyarországon a Néprajzi Múzeumban a Finnországot bemutató nagy kiállítást.
         Pintér Pál nagyon meghatódott az elnyert, figyelemre méltó és jelentõs megbecsüléstõl.

Lovagi hagyomány:

         Jari Vilén nagykövet nevetve említette a vendégségben lévõ Heinävesieknek és az õket vendégül látó körmendi házigazdáknak, hogy a lovaggá válásnak két hagyománya van, melynek megvalósulásáról / teljesülésérõl megkérdezik Pintér Pált a következõ találkozás alkalmával:
         Elõször is a lovagnak joga van a feleségétõl azt kérni, hogy lovagnak szólítsa.
         És másodszor: Az elsõ éjszakán engedélye van arra, hogy a rendjelet a pizsamájára kitûzze.

         A Rendjelet elnyerõ részt vesz december 4-én a Finn Nagykövetség által rendezett díszvacsorán, melyre a két most kitüntetettet ezennel meghívom.