Ülésezett a választmány

2008-05-23 10:49:47


MEGTARTOTTA ELSŐ FÉLÉVI VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉT
SZOLNOKON
A MAGYAR - FINN TÁRSASÁG
2008. MÁJUS 17-ÉN.

          Fél tizenegy után kezdett gyülekezni Szolnokon a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár dísztermében a Magyar - Finn Társaság Választmányának tagsága, ahol Dr. Csikász Sándorné elnök és a Szolnoki Finnugor Baráti Kör vezetősége nagy szeretettel fogadta az érkezőket kávéval, süteményekkel és üdítőkkel.

         A meghívóban megjelölt kezdési időpontban határozatképtelen volt az ülés, ezért a kiírásnak meg-felelően 11.00 órakor köszöntötte Dr. SZÍJ ENIKŐ a Magyar - Finn Társaság elnöke a megjelenteket.

         A szokásos hivatalos rend szerint a napirend elfogadásával és a jegyzőkönyvvezető megválasztásával vette kezdetét az érdemi ülés.

         Dr. Szíj Enikő elnök számolt be elsőnek a 2007 decemberi választmányi ülés óta végzett munkáról, melyben különös hangsúllyal szerepelt a pályázatok ügye.

         Megköszönte a Társaság számlájára beérkező személyi jövedelemadó 1 %-t felajánlóknak adomá-nyaikat és egy ötletbörze létesítését javasolta a kapott összeg ésszerű felhasználására.

         A 2008. második félévben megvalósítandó tervek felsorolása után, melyben központi helyet kaptak a 2008. októberében Finnországban sorra kerülő magyar iskolai hét támogatásának lehetőségeinek megtárgyalása.

         Ezt követően Freisingerné Bodnár Judit szólt röviden a Társaság Honlapjával kapcsolatos észrevé-teleiről. Cikkek, fényképes beszámolók készítésére és beküldésére ösztönözte a Baráti Köröket. Elmondta, hogy Honlapunknak nagyon sok olvasója / látogatója van, ezért nagyon fontos, hogy Baráti Köreink tevékenysége minél szélesebb körben ismertté váljon.

         Ezt követően a Baráti Körök vezetői számoltak az előző Választmányi ülés közötti tevékeny-ségükről.

         A beszámolók elhangzása után Dr. Csikász Sándorné elnök-asszony a Szolnoki Finnugor Baráti Kör nevében meghívta a megjelenteket a TISZA SZÁLLÓ ebédlőjébe, ahol egy nagyon tartalmas, jó hangulatú ebédben volt része a meghívottaknak.

         Ebéd után Dr. Csikász Sándorné elnök-asszony és a Vezetőség néhány tagja bemutatták Szolnok néhány nevezetes épületét, elmondták történetét, majd a Tisza partján sétálva elmentünk a Zagyva torkolatáig, onnét a szolnoki TABÁNBA. Ezután a csoport sétálva visszament a város-központba úgy 17.00 óra felé. Itt többen autóbuszra szálltak és hazautaztak.

          Valamennyi részt vett Választmányi tag nevében köszönjük azt a végtelenül közvetlen fogadtatást, a szíves ellátást és a hangulatos, gazdag programot.

Körmend, 2008. május 23.

 

Pintér Pál
a Körmendi Magyar - Finn Baráti Kör elnöke

 

A választmámyi ülésen készült képeket a megtekinthetik itt