Közhasznúsági Jelentés

2007-05-31 23:14:02


 

A Magyar-Finn Társaság
2006. Évi Közhasznúsági Jelentése

A Társaságot a Fővárosi Bíróság PK. 60122/1989. sorszám alatt a közhasznú társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Fő működési köre a magyar-finn társadalmi és kulturális kapcsolatok ápolása, erősítése és fejlesztése, a magyar-finn barátság és együttműködés erősítése, a finn társadalom, gazdaság, történelem és kultúra megismertetése .


Könyvvezetés módja kettős könyvvitel, mely alapján a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti el.


Összes közhasznú tevékenység bevétele:


 1. Kapott támogatások (vállalkozásoktól és magánszemélyektől): 0,-

 2. Pályázaton nyert összeg: 350. 000,-

 3. Szerződéses bevételek: 0,-

 4. Tagdíjak: 212. 000,-

 5. Apeh 1%: 52. 416,-

 6. Bankkamat: 147,-

Összesen: 614. 563,-


A kapott összegeket a bankszámlán tartottuk, vagy cél szerint felhasználtuk a társaság működésének biztosítására, valamint a pályázati célok megvalósítására.


Közhasznú tevékenység ráfordításai:


 1. Számviteli szolgáltatások, közjegyzői díj: 211. 720,-

 2. Irodaszerek, nyomtatványok: 21.841,-

 3. Egyéb anyagköltség: 3.250,-

 4. Utazási és kiküldetési költség: 13.672,-

 5. Posta költség: 14. 340,-

 6. Egyéb szolgáltatás: 60. 000,-

 7. Bank költség: 13. 939,-

 8. Szolgáltatások: 0,-

 9. Reprezentáció: 0,-

Összesen: 338. 762,-


Közhasznú tevékenységből származó eredmény:


Plusz 275. 801,-, azaz plusz Kettőszázhetvenötezer-nyolcszázegy forint, mely a tagdíjbevételekből, a pályázaton nyert támogatás fel nem használt részéből és az APEH 1%-os támogatásából keletkezett.

Az év során a vezető tisztségviselők társadalmi munkában látták el a tevékenységüket. Bérezésben nem részesültek.

Az egyesület más szervezetek részére nem adott támogatást az év során.

Központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást.

A Nemzeti Civil Alaptól 350.000,-Ft támogatást kapott az év során.

Az APEH az egyesület részére 2006-ban az SZJA 1%-ból 52.416,-Ft-ot utalt át.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat az egyesület.


Budapest, 2007. április 19.


Magyar-Finn Társaság
1062. BUDAPEST, Bajza utca 54.
ADÓSZÁM: 19017004-1-42

 

Beszámoló és mérleg letölthető >>>itt<<< (xls dokuentum)