Közhasznúsági jelentés 2005

2006-06-30 17:08:53


Magyar-Finn Társaság
Közhasznúsági jelentés
2005

2005. évben a Társaság a költségvetéstől nem kapott támogatást.
Az induló tőke összege 513 ezer forint.
A tőkeváltozás 116 ezer forinttal csökkent a 2004. évi -312 ezer forintról -428 ezer forintra.
A közhasznú tevékenység eredménye csökkent 52 ezer forinttal az előző évi -116 ezer forintról -64 ezer forintra.
2005. évben nem adott támogatást.
Magánszemélyektől a Társaság 3 ezer forint támogatást kapott 2005. évben.
A Nemzeti Civil Alaptól 2004. évben pályázati úton 670 ezer forint támogatást kapott, melyből 2004.évben 214 ezer forintot 2005. évben pedig 456 ezer forintot használt fel.
A vezető tisztségviselőknek nem nyújtott juttatásokat.

Magyar-Finn Társaság
Mérleg
2005

                                                  Előző év  Előző év(ek)  Tárgyév

                                                                  helyesbítései
A.Befektetett eszközök
B.Forgóeszközök                           534                              108
C.Aktív időbeli elhatárolások           10         
      ESZKÖZÖK ÖSSZESEN             544                              108
      D.  Saját tőke                            85                                21
      E.  Céltartalékok
F.Kötelezettségek                           60
G.Passzív időbeli elhatárolások     459                                27
      FORRÁSOK ÖSSZESEN             544                              108


Magyar-Finn Társaság
Eredménykimutatás
2005

                                                   Előző év  Előző év((ek)  Tárgyév

                                                                  helyesbítései
A. Összes közhasznú tevékenység    307                             581
     bevétele
B. Vállalkozási tevékenység bevétele       
C. Összes bevétel                              307                             581
D. Közhasznú tev. ráfordításai           423                             645
E. Vállalkozási tev. ráfordításai       
F. Összes ráfordítás                           423                             645
G. Adózás előtti eredménye
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény       -116                             -64

 Budapest, 2006. március 29.