Finn - magyar kapcsolat a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban

2006-05-29 11:20:30


 

Finn - magyar kapcsolat a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban


Dr. Darida Andrásné vagyok, a szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola angol tanára. Városunk Békés megyében található a Holt-Körös partján.18 ezer lakosú település.

1987 óta emelt szintű az angol oktatás intézményünkben. Miután akkoriban a diákok számára nagyon szűk, szinte csak az iskolai tanórákra korlátozott lehetőség nyílt az angol nyelv gyakorlására, 1988-ban a Kalevala Baráti Körhöz fordultam segítségért, hiszen tudomásom volt arról, hogy Finnországban az angol nyelvoktatás jóval hatékonyabb, magasabb szinten működik. Levelemre válasz érkezett, benne Joroinen iskolájának címével. Így a Kalevala Körnek köszönhetően indult el kapcsolatunk. Az iskola angol tanárnője, Aira-Sisko Karvonen válaszolt, akivel több, mint 10 évig leveleztünk, személyesen nem sikerült találkoznunk. Természetesen diákjaink levelezőtársak lettek és 1990-ben az ő intézményük igazgatója és helyettese egy budapesti konferencia kapcsán Szarvasra is ellátogatott. 1992-ben sikerült meghívásukra az első diákcsoportunknak kilátogatni. Én akkor harmadik gyermekem születése előtt álltam, csak az út szervezését tudtam vállalni, diákjaimat kollégáim kísérték.

1999-ben adtunk be közös pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, melynek témája "Szűkebb környezetünk, az erdő és a puszta összehasonlító megfigyelése" volt. Ez a projekt 2000/2001-es tanévben kétszer kéthetes tanulmányutat nyújtott 15-15 diák számára, egy életre szóló élménnyel a diákok, tanárok számára egyaránt. "Olyan volt a két hét, mintha csodaországban lettünk volna." - írták a diákok az útról.

1999 tavaszán a joroineni iskola több európai várost érintő kirándulásuk kapcsán Budapestre is ellátogatott, így én is tudtam végre személyesen találkozni Aira-Siskoval, ami mindkettőnk számára különleges élmény volt, sok-sok év levelezés után. Az első közös munka után folytatódtak a csereutak, 2002-ben 17 fős diák és két tanár csodálhatta a téli Finnországot márciusban. Ők szeptemberben érkeztek, a híres szarvasi Szilvanapra, de lovagoltak, kenuztak is a Körösön az egy hét folyamán.

2002 novemberében iskolánk meghívására 10 fős delegáció (8 tanár +2 diák) érkezett intézményünk fennállásának 200 éves ünnepségsorozatára.

Dióhéjban a folytatás:

2003 október : 15 diák+4 tanár 8 napos út;

2003/2004 egy diákunk egy tanévet töltött Joroinenben;

2004/2005-ös tanévben német nyelvű finn-magyar nyelvi project, 15 diák és 2 tanár kétszer kéthetes tanulmányút. (Tempus Közalapítvány pályázata)


A 2005/2006-os tanév eseményei


Finnországból előzetes látogatáson láttuk vendégül novemberben a joroineni partneriskola tanárát, Riittát, aki ott a művészeti oktatás vezetője. Magyar kollégáink segítségével felvázoltuk a szarvasi terveket és a közösen megvalósítandó feladatokat. Riitta a közös német nyelvi projekt kísérőtanáraként 2004-ben már járt iskolánkban és a sok pozitív benyomás inspirálta egy újabb közös munkára, ezúttal a két nemzet eposzának művészeti feldolgozására. Finnországban a jégszobrászat, Szarvason különböző természetes anyagok segítségével. Ehhez a komoly anyagi feltételeket ismét pályázati úton igyekszünk megteremteni. A Tempus Közalapítvány által kiírt Comenius1 nyelvi programjára angol nyelven adtunk be pályázatot, melynek elbírálása júniusban várható.
A Magyar- Finn Társaság javaslata nyomán 2006. február 28-án Finn napot rendeztünk a Vajda Péter Gimnáziumban. Az oktatott tantárgyak (ének-zene, rajz, német, angol, környezetismeret, testnevelés, irodalom) igazi integrációja valósulhatott meg a Finn Nap eseményei folyamán.

Kiállítás az aulánkban

                     Az aula hangulata a Finn napon


A nap forgatókönyve:


Reggel Sibélius zenéje köszönti a diákokat.

A szervezők finn süteményekkel kínálják az iskolába érkezőket.

Mindenki kap egy finn zászlócskát a ruhájára.

Az iskolarádióban reggel 8 órakor egy rövid megemlékezés hangzik el a Kalevaláról.

Délután az előzetesen jelentkezett 3 fős csapatok vetélkedője.

            Finn süti és zászló "reggelire"


Az iskolarádió ismertetéséből:

"A magyar általános és középiskolákban ötödik alkalommal emlékeznek meg a Kalevala és a finn kultúra napjáról. Idén először mi is készültünk erre a napra, külön szeretettel gondolva a joroineni finn testvériskolánk diákjaira és tanáraira.

Ezt a napot, február 28-át azért tekintik Kalevala - napnak, mert 1835-ben ezen a napon jelent meg a finnek népi eposza. Elias Lönnrot volt az, aki több mint 170 évvel ezelőtt összegyűjtötte, és egységes keretbe foglalta a finn népi énekeket, a rúnákat. A finn vidéket gyalogszerrel, sível, szánkón, csónakon, néha rozzant kordén járta be. Így kereste fel a karjalai erdők mélyén elszórtan megbúvó tanyákat. Ott nagy szakállú öreg parasztok, töpörödött anyókák őrizték meg az ősi hagyományt, eleik rájuk maradt énekeit vénséges vén Vejnemöjnenről, a világ kezdetének titkairól, betegségeket elűző varázsigékről, hajdani lakodalmak és medveünnepek szertartásairól. Csodálatos élmény lehetett találkozni egy hajdanvolt gazdag népköltészet utolsó énekeseivel!

Elias Lönnrot jegyezte fel egyik gyűjtőútjáról:

"Már félrőfnyi magasan állt a hó, amikor továbbindultam a félreeső Latvajervibe. Az ottani parasztgazdát, Arhippát mindenki jó énekesnek dicsérte. Az öreg már nyolcvanéves, de csodálatraméltóan friss az emlékezőtehetsége. Két teljes napon átírtam a tőle hallott verseket, sőt jutott belőle harmadnapra is. A verseket szép rendben, különösebb kihagyások nélkül mondotta, és runóinak nagy részét sehol másutt nem hallottam, kétséges, vajon máshol meg lehetett volna-e még találni őket. Ki tudja, ha később kerülök ide, életben találom e még az öreget, mert ha nem, vele együtt finn ősi énekeink jelentős része is sírba szállott volna:"

Iskolánkban a mai napon a rádióból finn zene szól, az aulában kis kiállítást rendeztünk be. Várunk még csapatokat a délutáni vetélkedőre, és rajzokat a rajzpályázatra.

Köszönjük a figyelmet!"


A délutáni vetélkedő forgatókönyve:


  • Csapatnév választás

  • Minél több olyan főnév (köznév és tulajdonnév) gyűjtése, ami Finnországhoz kapcsolódik (3 perc)

  • A Kalevala nemzeti eposz 1 versszakának sorait összekevertük. Állítsátok megfelelő sorrendbe a sorokat!

  • Gyors kérdés: mi a finnek kedvenc mesefigurájának a neve?

  • Találjatok ki egy történetet, aminek főhőse Mumin. Az ötleteteket valósítsátok meg képregény formájában, egy csomagolópapírra rajzolhattok!

  • Képfelismerés: adjatok címeket a népi játékoknak!

  • Próbáljunk ki néhány népi játékot: asszonycipelés, gumicsizma dobálás, füsteregetés

  • Tünde nyelv

  • Quiz: sok mindent hallhattunk, lássuk mire emlékeztek!

  • Runo


Készül a képregény Muminról (5. F csapata)


A diákok véleménye a vetélkedőről


2006. február 28-án került megrendezésre a finn kultúra napja alkalmából egy iskolai vetélkedő. Szinte minden osztály képviseltette magát egy három fős csapattal. Minden csapatnak egy csapatnévvel kellett előrukkolnia, melyek segítségével a verseny során figyelemmel kísérhettük a pontszámok állását. Tanáraink izgalmas feladatokkal próbálták felkelteni érdeklődésünket a finn kultúra iránt. Ezek közé tartozott a képregény készítés, különféle rejtvények megoldása, finn kvíz, fordítások, buborékfújás és többféle finn népi játék kipróbálása.

Ezek az érdekes és mulatságos játékok élvezetesebbé tették a keddi délutánunkat. A vetélkedő alatt kétféle finn süteménnyel kedveskedtek a versenyzőknek. Minden csapat kapott ajándékot a helyezéstől függetlenül.

A vetélkedő által sok új dolgot megtanulhattunk a finnek szokásairól és életmódjukról. Mindenki jól érezte magát és várjuk már a következő ilyen alkalmat.

Kapás Ágnes, Hanzó Bettina, Jancsó Brigitta 9.BBruno Maximus finn népszokásokat ábrázoló festményei alapján rendeztünk az aulában egy poszterkiállítást, majd a vetélkedő következő fordulóit:

"Buborékeregetés"

"Asszonycipelés"

"Csízmadobálás"


A csapatok izgalommal figyelik az eredmény állását
A Tempus Közalapítványhoz benyújtott közös pályázatunk (Joroinen - Szarvas) júniusban kerül elbírálásra. Az eredmény függvényében jelentkezünk újabb hírekkel a következő tanévben is. Itt köszönjük meg a budapesti Finnagora Kulturális Központ tájékoztató nyomtatványait.