Választmányi ülés

2005-11-20 21:10:14


MEGHÍVÓ

A Magyar-Finn Társaság
2005. december 3-án, szombaton

ebéd után 13.30-kor, határozatképtelenség esetén
azonos napirenddel ugyanezen a napon
14.00 órai kezdettel határozatképesnek nyilvánítva Siófokon
a Dél-balatoni Kulturális Központban
(Siófok, Fő tér 2.) tartja választmányi ülését,
amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és -tekintettel a tárgyalandó kérdések súlyosságára - megjelenésüket elvárjuk.

Napirend: 
1. Fedezetet találni a működési költségekre (beleértve az idei kifizetetlen számlákat!) vagy dönteni a Társaság megszüntetéséről
2. A 2006. évi Kalevala-nap köré szervezendő iskolai finn hét
3. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól
4. Egyebek

Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a vá-lasztmányi ülés helyéről és idejéről. Az ünnepséggel és a választmányi üléssel kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel forduljanak közvetlenül a házigazda siófoki kör vezetőjéhez, Horto-bágyi Józsefné Ildikóhoz: jhortobagyi@hotmail.com,  telefon: 84/314-917, mobil: 30/389-9131

Szivélyes üdvözlettel

Budapest, 2005. november 5.                                         

                                                                                                            
                                                             dr. Szíj Enikő
                                               a Magyar-Finn Társaság elnöke

Emlékeztető a tagdíjfizetési kötelezettségre

A Társaság alapszabálya értelmében a körök tagdíjat fizetnek, ettől eltekinteni nem áll módunkban. A tagdíj mértéke:
- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 3.000 Ft
- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 4.500 Ft
- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft.
Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű
- az év, amelyre a tagdíjat fizetik, továbbá és főleg
- a feladó neve és címe (irányítószámmal, olvashatóan!), mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó! 
Előre is köszönettel:
                                                                                                   
                                            a Magyar-Finn Társaság elnöksége