Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

 

Finnugor Baráti Kör Szolnok

Magyar - Finn civil kapcsolatok


A Magyar - Finn baráti kapcsolatok társadalmi rendszerektől függetlenül mindig nagyon erősek voltak.

Szolnok város legrégebbi civil - emlékei a történelmi időkbe nyúlnak vissza. A Damjanich múzeumban őrzik Szolnok város szülöttének,Verseghy Ferencnek és Porthannak levelezésére vonatkozó emléket.

A téli háború idején Szolnokról is két tagja volt a magyar önkéntes csapatnak, egy közülük ma is közöttünk él. Ő Burian András, aki 1990 júl. 7-én - az 50 éves évforduló emlékére - Finnországban átvehette a "Tölgy ­falevél" emlékérmet.

Az újabb kapcsolatok a Tisza Táncegyüttes 1967 évi Riihimaki vendég­szereplése nyomán kezdődtek. 1969 - ben járt az első küldöttség Finnországból Szolnokon, az akkori polgármester vezetésével,majd a látogatást 4 tagú magyar küldöttség viszonozta Kozák János akkori tanácselnök helyettes vezetésével (aki a Finnugor Kör alelnöke lett). Ekkor jött létre a testvér­városi kapcsolat, melyet a két város hasonló vasúti csomóponti szerepe

is erősített. A testvérváros Riihimaki….

A Finn –Magyar Társaság akkoriban nem működhetett önállóan, l989-ig az MSZBT keretében, de igen intenzíven tevékenykedett. Minden évben nagy létszámú baráti csoport látogatott egymás országába.

A jelenlegi Finnugor Baráti Kör 1989 - ben alakult, mint önálló szervezet. Tevékenységet kibővítve az észtekkel és az Oroszországban elő kisebb népcsoportokkal is tart kapcsolatokat, néhány évvel ezelőtt gyönyörű udmurt népművészeti kiállítás szervezésében működött közre.

A jelenleg 82 tagot számláló civil szervezet részben nyelvtanárokból, részben olyan emberekből tevődik össze, akiket Finnországban járva megérintett az ország szépsége, lakóinak barátsága.

A Baráti Kör minden évben rendezvényekkel gazdagítja a város kulturális életét. Csak érintve ezeket: nyelvészeti előadásokat, előadásokat a finn irodalomról, a Kalevaláról, kiállításokat rendez ( pl. két évvel ezelőtt Alvar Aa1to -ró1 az Építész egyesülettel közösen.

Az egyesület kétévente Finnugor művészeti vetélkedőt rendez tanulók részére, mely igen népszerű, 2001 - ben Pl. 121 résztvevő volt, l2 témában lehetett versenyezni. Két finn versenyző is volt a testvérvárosból, aki­ket utána 4 napra Szolnokra meghívtunk. A Millenneum tiszteletére ha­tárainkon túli magyar fiatalokra is kiterjesztettük a versenyt. A négy győztes 5 napos magyarországi meghívást kapott augusztus 17 - 22-ig. 2002 évben a Nagykövetség bizalmából itt nyithattuk meg a Finn Iskolai Hetet. A Finnugor Kör tagjain túl számtalan más civil szervezet - iskolák kórusok, sportegyesületek stb.- ápol baráti kapcsolatokat finnekkel, melyek a kölcsönös látogatások révén a két ország barátságát erősítik.

Végezetül : szolnoki gyerekek linómetszeteivel jelent meg pár éve a hiányt pótló kétnyelvű Kalevala Szávai István tanár úr gondozásában, valamint a kor néhai elnökének, dr. Páldi Jánosnak a könyve is hiányt pótol, címe: finnugor világörökség.