Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

A Nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület

Az egyesület Finn Baráti Kör néven 1984-ben alakult, akkor még a Hazafias Népfront égisze alatt. A rendszerváltás után alakult egyesületté. Hogy pontosan hány tagot számlál, azt nehéz volna megmondani, hisz amellett a 20-30 fő mellett, akik az alapítástól kezdve ott vannak, mindig vannak újabb érdeklődők az éppen finnországi útra készülők vagy a családi cserében résztvevők közül. Időközben sok fiatal is bekapcsolódott az egyesület munkájába, de ők sajnos iskoláik elvégzése után elkerülnek innen. Van olyan volt tagunk, aki diákként kezdett érdeklődni Finnország iránt, s immár tizenhetedik éve ott él és dolgozik.
A Nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület célja Finnországnak és a finn kultúrának a megismertetése a város lakóival, s az idén 23. évébe lépett testvérvárosi kapcsolatunk ápolása. Az elmúlt 20 év alatt havonta összegyűlt a baráti kör tagsága, hogy a finn irodalomról, történelemről, népi szokásokról, iskola és választási rendszerről, nyelvről, az ország különböző vidékeiről előadásokat hallgasson meg. De ezeken az összejöveteleken találkozhattak a kör tagjai Kajaani város hivatalos küldötteivel, tanári, egészségügyi vagy szociális küldöttségekkel. S természetesen ha valaki járt Finnországban, azt igyekeztünk meghívni, hogy élményeit, tapasztalatait ossza meg velünk. Így aztán mindig új és friss ismeretekkel gyarapodhattunk. Időközben a kör tagjai baráti társasággá kovácsolódtak, amit a kiskarácsonyi vagy Juhannus napi közös vacsorák és főzések is elősegítettek.
A baráti kör tagjai részt vettek a testvérvárosunk lakóival való közelebbi ismeretség kialakításában. Évente családi cseréket szerveztünk Nyíregyházáról Kajaaniba, vagy onnan ide. Kórusok, népi és balett-táncosok és zenekarok mutatják be a finn és a magyar művészek legújabb hajtásait vagy éppen a hagyományőrzésből adnak példát a testvérváros lelkes közönsége előtt. Egy-egy nagy rendezvény alkalmából a baráti egyesület tagjai mellett sikerü1 megmozgatni a város lakosságát is. Különösen sikeres rendezvénynek mondható a Koronában rendezett finn vacsoraest, vagy a finn függetlenségról való megemlékezés Finnország nagykövetének részvételével a megyeháza dísztermében.
A Júlia-fürdő udvarán álló finn szaunát ugyan a testvérváros magyar barátai építették, de a baráti kör tagjai közü1 aki csak tehette, igyekezett legalább egy kicsit segíteni.
A baráti egyesület Nyíregyháza és Kajaani testvérvárosi kapcsolatáról minden ötödik évben egy kötettel emlékeznek meg. Az első, az Üzenetváltás 1986-ban, a Távol és közel 1991-ben, a Halló Kajaani! Itt Nyíregyháza! 1996-ban és 2001-ben a Színek és fények című képeskönyv jelent meg. Az első két kötet nyíregyházi és kajaani költők verseit tartalmazza finnü1 és magyarul, hogy a földrajzilag egymástól távol fekvő két város lakói a versek segítségével kerülhessenek közelebb egymáshoz. A Halló Kajaani! Itt Nyíregyháza! pedig nyíregyházi és kajaani lakosok, tanárok, diákok, lelkészek, városvezetők, szülők, gyermekek írásait tartalmazzák. A negyedik kötetben fényképek mutatják be a két város közös és eltérő vonásait.
Mára már több ezerre tehető azoknak a finn és magyar érdeklődőknek a száma, akik eljutottak Nyíregyházáról Kajaaniba, vagy onnan ide. Az érdeklődés az utóbbi időben sem lankadt, sőt a finneknek az Európai Unióhoz való csatlakozása óta még tudatosabbá vált, hiszen csak egymás jobb megismerésével élhetünk különösebb zökkenők nélkül a közös Európában, s ebben a rokon népek jó példájukkal élen járhatnak.

(Készítette: Révay Valéria és Hudivók Róbert)