Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

A KÖRMENDI MAGYAR - FINN BARÁTI KÖR 35 ÉVES TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN1986. április 26-án tartott érdekfeszítő élménybeszámolót finnországi útjáról a körmendi Honismereti Kör tagjainak Dr. KNEFFEL PÁL igazgató főorvos úr - MADÁCHY KÁROLY (1910 - 1995) ipari iskolai igazgató felkérésére. A déli harangszó még ott találta a Kultúrház Klubjában az előadás iránt érdeklődőket. A megjelentek az előadás befejezése után egyhangúlag kifejezték azt a kívánságukat, hogy a későbbiekben még többet szeretnének hallani Finnországról.

Madáchy Karcsi bácsi, a Honismereti Kör vezetője felkarolta a javaslatot és ígéretet tett arra, hogy évente két alkalommal - a finnek két jeles nemzeti ünnepe alkalmával: február végén, a KALEVELA NAP környékén és december 6-a táján, a Finn Köztársaság megalakulása évfordulója idején - találkozhatnak a Finnország iránt érdeklődők. Azóta, évente legalább két alkalommal: február végén a Kalevala napon és december elején, a Finn Köztársaság megalakulása évfordulóján találkozik a Baráti kör tagsága.

A Baráti Kör megalakításának másik SPIRITUS RECTORA - MADÁCHY KARCSI bácsi mellett- CSABA JÓZSEF (1903 - 1983) ornitológus, finnbarát volt, aki nemcsak, hogy Finnországba nem jutott el, hanem még a Budapesti Finn Nagykövetségig sem, ugyanakkor a II. világháború alatt mint körjegyző, saját fizetéséből és közadakozásból egy finn hadiárvát támogatott pénzzel. Fogadott finn gyermekével soha nem találkozott, csak egy gyermekkori fényképe maradt róla. Ha Ő nem is jutott el Finnországba, Finnország kereste meg, ugyanis OSMO VEINÖLÄ Nagykövet úr és kísérete csákánydoroszlói lakásán kereste fel 1981. december 10-én. A Finn Nagy-követség derítette fel fogadott fia sorsát is. (Aki egyébként az 50-es években meghalt.)

1973 október 11-i rendkívüli ülésen a Baráti Kör szervezői bejelentették, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel a baráti Kör kiválik a Honismereti Körből és a Hazafias Népfront önálló baráti köre lesz. A megjelentek ekkor kollektív belépési nyilatkozatot írtak alá és az ügyek intézésére két tagú vezetőséget választottak:

elnöknek: FEJÉRVÁRI BENEDEKNÉ zenetanárt.

titkárnak: MADÁCHY KÁROLY ipari iskolai igazgatót.

1987. november 12-én tisztújító közgyűlés volt, amelyen 61 megjelent tag a 112 fős tagság nevében Madáchy Károly igazgatót elnöknek, Pintér Pál titkárnak választotta meg. A vezetőséget 10 taggal, 3 póttaggal és 3 tagú Ellenőrző Bizottsággal bővítették ki három év időtartamra. Ez a Közgyűlés fogadta el a Baráti Kör első Szervezeti és Működési Szabályzatát is.

1987. május 31 - június 3 közötti időben jött először Körmendre egy 40 fős küldöttség a finnországi Heinävesiből. Már ebben az évben engedélyezte Belügyminisztérium a körmendi és Heinävesi Tűzoltóság kölcsönös kapcsolatát, amelyik azóta is tart.

Az 1990. január 24-i tisztújító közgyűlés, figyelembe véve a bekövetkezendő politikai és társadalmi változásokat, döntött a Baráti Kör önállóvá válásáról és a Bíróságon történő bejegyeztetéséről. A Vas Megyei Bíróság 1990. április 5-én kelt Pk.60.042/1990/2. számú végzésével a 37. sorszám alatt jegyezte be a Baráti Kört.

1990. február 24-én Körmenden Risto Hyvärinen Nagykövet úr és Ulla Hauhia kulturális titkár, 1990. július 3-án Heinävesiben MÓROCZ MIKLÓS követségi titkár jelenlétében írta alá KERCSMÁR JENŐ tanácselnök úr és JUSSI HOSKONEN polgármester úr Körmend Heinävesi testvérvárosi együttműködési megállapodását. A rendszerváltást követően minden szabadon választott Képviselőtestület elfogadta és jóvá-hagyta, a 10 éves évfordulón pedig írásban is megerősítette ezt a megállapodást. ( 1990 -1994 között Farkas József polgármester, 1994 - 1998 között Honfi József polgármester többször jártak Heinävesiben és többször fogadták Jussi Hoskonen polgármestert és a Heinävesi küldöttséget ).

A 15 éves kapcsolat ideje alatt közel 600 körmendi jutott el Finnországba és ugyanennyi finn jött Körmendre. Hasznos és érdemi kapcsolat alakult ki a két Város vezetősége, a Vegyes kar, az Evangélikus Egyházközség, a Gimnázium, a Vadásztársaságok és a Baráti Körök tagjai és vezetőségei között. Különösen élénk a kölcsönös kapcsolat az Egyházközségek, a Vadásztársaságok, valamint a két város Vezetése és a két baráti Kör Vezetőségei között.

2000. augusztusában 4 tagú küldöttséggel képviseltette magát Körmenden Heinävesi Aarno Happonen úr, a Heinävesi Önkormányzat elnöke vezetésével a körmendi Millenniumi ünnepségeken.

2002. szeptember 8 - 10 között a Jyväskyläi Maalaiskunta énekkara volt Körmend vendége. Ezzel Körmend kapcsolata kibővült, ugyanis az az Eero Verkasalo lett az énekkar zenei vezetője, aki Heinävesi és Körmend kapcsolatának kialakítását kezdeményezte.

2002. december 3 - 10 között 4 tagú küldöttség járt Heinävesiben a Finn Köztársaság kikiáltása 85. évfordulója alkalmával. Az ünnepi megemlékezést Pintér Pál, Baráti Körünk titkára tartott, melynek megtartására Jussi Hoskonen polgármester kérte fel

2002 történése még, hogy Baráti Körünk elvállalta a Magyar - FinnTársaság honlapjának elkészítését és annak gondozását.

2003. február 28-án Budapesten a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében titkárunkat Pintér Pált a finn és magyar Kulturális Minisztérium támogatásával, a Helsinki Magyar Tudományos és Kulturális Intézet igazgatója: Jelinek Árpád kezdeményezésére alapított RÁCZ ISTVÁNRÓL elnevezett Díjjal tüntették ki. A díjat most osztották ki első alkalommal, a finn kuratórium Aarne Laurilla professzornak ítélte meg, a magyar kura-tórium Pintér Pált találta erre legilletékesebbnek.


Körmend, 2003. március 18.