Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

 

A Gárdonyi Magyar-Finn Baráti Kör történetéből


Gárdonyból üdvözletünket küldjük minden Magyar-Finn Baráti Körnek, a körmendieket pedig külön köszöntjük és köszönjük, hogy honlapunk üzemeltetését felvállalták! Kedves Finnbarátok, rólunk az alábbiakban olvashattok! Köszönjük.


A Gárdonyi Magyar-Finn Baráti Kör a Magyar-Finn Társaság tagszervezeteként, önálló civilkezdeményezésre 1990-ben, a rendszerváltozás évében jelentős társadalmi támogatottsággal jött létre. A hagyományosan nagy múltra visszatekintő rokonnyelvet beszélő két nép közti kulturális kapcsolat, a finn kultúra megismertetésének helyi szintű megszervezésében és elindításában Kránitz Lászlóné tanárnő (aki maga is finnugor szakon végzett Debrecenben) játszott fontos szerepet, hozzá csatlakoztak a Gárdonyban élő lelkes finnbarátok. A nevezetes alakuló ülésen néhai Ulla Hauhia-Nagy, a Finn Nagykövetség kulturális titkára, Szentgyörgyi Ákosné Zalaegerszegről és Saitos Lajos Székesfehérvár részéről képviseltette magát, támogatásukról biztosítva körünket. (Sajnos, erről az eseményről nem készült fotó, de megyei napilapunk tudósított az eseményről.).


A kezdeti óriási lelkesedéshez nem mérhető igen szűkös anyagi támogatás ellenére az évek folyamán számos, igen színvonalas kulturális program megszervezésével járult hozzá a Baráti Kör Gárdony kulturális életéhez, valamint kezdettől fogva fontos feladatának tartotta a testvérvárosi kapcsolatok felvételét. Más helyi kezdeményezésre is Gárdony és Halikko közötti testvérvárosi megállapodást 1997-ben írták alá, azóta többször is járt küldöttség vagy turistacsoport Halikkoból nálunk, és önkormányzati képviselőink szintén jártak Halikkoban. A gárdonyi Alborada vegyeskar szintén járt Finnországban egy zenei fesztiválon. Öröm számunkra, hogy a kapcsolatok Halikko és Gárdony között egyre inkább élénkülőben vannak, s a kulturális cserék EU-tagságunk révén egyre természetesebbek lesznek.


Mi, a magunk részéről kulturális gazdagságában igyekeztünk megismertetni Finnországot a helyi közönséggel és a finnbarátokkal. Igyekeztünk minél tartalmasabb, értékes kulturális előadásokkal minél több barátot szerezni Finnországnak.

Vendégül láttunk két finn énekkart Kemiből és Tuusulából, akik koncertkörúton jártak Magyarországon. A finn életmódról tartott előadást Pintér Pál, a körmendi Magyar-Finn Baráti Kör titkára, Rácz István-díjas ma már, aki lebilincselően érdekes előadással világította meg előadása témáját. A kirándulások és a hagyományos decemberi Pikku Joulu jóhangulatú eseményei közül mégis a kulturális rendezvények azok, melyek közül csupán a számunkra legmaradandóbbakat szeretnénk e helyen kiemelni:

1993-ban a Finn Napok alkalmából kiállítottuk Rácz István kultúrtörténetileg is rendkívül fontos fotóanyagát (Szent István Galéria, Gárdony), finn néprajzi előadást és zenei műsort szerveztünk kiváló előadókkal. A rendezvényt a Finn Nagykövetség képviseletében az akkori kulturális attasé is megtisztelte (Hanna Malms? asszony). Járt nálunk Vargha Domokos író, a magyar-finn kapcsolatok talán legelhívatottabb, akkor még élő "legendája". Felejthetetlen előadást tartott a Kalevaláról a Városi Könyvtárban. Hadd említsük meg Bui-Viet-Hoa, a Kalevala vietnami műfordítója irodalmi estjét, Koppányi Miklósnak a finn építészetről szóló előadását, a finn téli háborút témájául választó történelmi visszatekintést, a finn egyházakat bemutató előadást, legutóbb pedig (2002-ben) a budapesti egyetemen ösztöndíjas votják és mordvin (finnugor) rokonainkat láttuk vendégül. A hihetetlenül érdekes est eseményeiről Kránitz Lászlóné titkár számolt be a helyi újság hasábjain. Korábban is több finn témájú cikket írt a helyi és megyei napilapban.

Végezetül a gárdonyi Általános Iskola 1998-as nagysikerű rendezvényére emlékezünk sokan szívesen, melyet az iskola tanára, Borsányi Zoltánné szervezett, akinek munkájára Körünk mindvégig lelkes tagjaként számíthattunk.

 

Halikkoban jártak a gárdonyiak

Nagy örömünkre szolgál, hogy ez év (2005) nyarán gárdonyi Magyar-Finn Baráti Kör 6 tagja családi csere keretében Gárdony testvérvárosában, Halikkoban járt.

 A gárdonyiak civilkezdeményezésére pozitív válasz érkezett a testvérvárosból. Hosszas és gondos, természetesen a világhálón bonyolított levelezés, tervezés elõzte meg a kiutazást a már korábbi személyes kapcsolatfelvétel után. A cserelátogatás megszervezését, a programban résztvevõ családok felkutatását a halikko-i pedagógusok, könyvtárosok és más régi ismerõsök segítségével Kránitz Lászlóné vállalta magára, aki végül közbejött akadály miatt nem tudott elutazni, de még idõben sikerült egy fiatal pedagógust fellelkesíteni, hogy csatlakozzon a kiutazókhoz. Igy végül 2005. július 14. és 21. között egy felejthetetlen hetet tölthettek a gárdonyiak Halikko-ban, ahol alkalmuk nyílt megismerkedni Dél-Finnország e kis szögletének természeti szépségeivel, megcsodálhatták Halikko nevezetességeit, a környezõ lenyûgözõ adottságokkal rendelkezõ szigetvilágot, ezen kívül Helsinki, Turku, Salo, Naantali és más kis dél-finn városkákban különleges és gazdag kulturális élményekben lehetett részük a vendéglátó családok jóvoltából. A cserelátogatás különlegessége abban rejlett, hogy nem intézményi jellegû volt, kevés volt benne a protokoll, így a résztvevõk megismerkedhettek az igazi finn élettel, a mindennapokkal, a mentalitással, ételekkel, szokásokkal, stb. A beszámolók szerint igazi barátságok szövõdtek, amelyek most már a világhálón  (azóta is tart az élénk levelezés közöttük!) folytatódnak a jövõ nyári viszontlátásig, amikor is a vendéglátókat fogadjuk Gárdonyban. A gárdonyi finnbarátokat  vendégül látta a Finn-Magyar Társaság salo-i, ill. halikko-i tagjainak egy csoportja is egy finn-magyar est keretében.
Személyes öröm számomra, hogy Gárdony és Halikko között végre megvalósult egy igazi civilkezdeményezés, egy élményekben gazdag családi csereutazás, amelyet még reményeink szerint sok hasonló fog követni.
 A küldöttség szeptember 2-án a gárdonyi Általános Iskolában az útról digitális fotókkal gazdagon illusztrált élménybeszámolót tartott a tagság és a városiak élénk érdeklõdése mellett.

Szöveg: Kránitz Lászlóné
A  gárdonyi Magyar-Finn Baráti Kör elnöke