Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

 Baráti körünk céljai:

 2014. április 1-jén alakult meg a baráti kör 10 fővel, ami mostanra 28 főre emelkedett.

 1.       A már meglévő testvérvárosi (Kemi- Székesfehérvár), és testvér gyülekezeti (Kemi ev. 

gyülekezet- Székesfehérvár ev. gyülekezet) között a kapcsolatok élőbbé, folyamatosabbá tétele.

2./   Finn-magyar nép közötti barátság ápolása, egymás kultúrájának bemutatása.

3./    Előadások, kiállítások szervezése.

4./    Folyamatos kapcsolattartás a székesfehérvári oktatási és kulturális intézményekkel.

5./    A meglévő kapcsolatok keretében vendégeket fogadunk Finnországból, illetve látogatást szervezünk Finnországba.

6./    Elősegítjük a finn nyelv tanulását, tanítását. Jelenleg 3 fő beszél finnül a baráti körben.

7./    Részt veszünk az Országos Magyar-Finn Társaság tevékenységében, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket.

 8./    Képviseltetjük magunkat az országos rendezvényeken.