Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

A Magyar‒Finn Társaság adatkezeléséről 


Az adatkezelő megnevezése: Magyar‒Finn Társaság [egyesület]

A Magyar‒Finn Társaság jogi képviselője az elnök ‒ dr. Szíj Enikő szij.eniko@gmail.com

Székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 54. Nemzetek Háza

A szervezet adószáma: 19017004–1–42

Bírósági nyilvántartás: birosag.hu   https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek

Web-oldal: www.magyarfinntarsasag.hu

 

2018. május 25-től hatályos a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló új európai uniós rendelet, a GDPR. A tudnivalókkal kapcsolatos (lásd pl. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal www.naih.hu) tájékoztatón részt vettünk, a vonatkozó szakirodalmat tanulmányoztuk. Megállapítjuk: továbbra is fontosnak tartjuk az átlátható adatkezelést, a tagság (az ún. magyar‒finn baráti körök) nyilvántartását, amelynek jogalapját a körök önkéntes, határozott, ismeretekre alapuló társulási döntése képezi, és amelyet részben az alapszabályba foglalt előírások ismerete, betartása, a választmányi ülések jelenléti ívein megadott adataik bizonyítanak, és nem utolsó sorban mindezek tudatában, mint cél ismeretében a finnek és a finn kultúra iránti érdeklődés, elkötelezettség, az ismeretterjesztés szándéka képezi.

A Magyar‒Finn Társaság a tagjaira vonatkozóan a következő adatokat tartja nyilván:

‒ a tagszervezet elnökének és/vagy a kör által megadott elnökségi tagnak/felelősnek teljes neve

‒ a választmányi üléseken megadott postacím/lakáscím, az e-mail-cím

‒ a kör neve szerint és/vagy a település neve szerint az éves tagdíjfizetés ténye

Az adatok felhasználása kizárólag az országos működés-működtetés, a tagsági programokról történő értesítés, tájékoztatás, a magyar‒finn kapcsolatok ápolása céljából történik. A tagnyilvántartás nyilvános helyen nem érhető el, az adatokat az elnökség erre kijelölt tagja, a kapcsolattartásért felelős ún. társadalmi alelnök és az elnök kezeli.

A Társaság honlapján megtalálható a Társaság működtetése céljából, az érintettek tudtával és beleegyezésével az elnökség név- és címtára, elérhetősége.  A honlapon a tagság (a körök) közleményeiben megjelenő adatokért a közzétevő körök felelnek.

A web-oldal adatbázisa a látogató adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult. A honlapon a hozzászólási lehetőség regisztrációhoz kötött, a regisztráló a regisztrációval elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot. Az ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

A kezelt adatokról további tájékoztatás, illetve az adatok törlése (ún. elfeledtetése) az elnök címén írásban kérhető, az ilyenfajta kérések teljesítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal aktuális előírásainak megfelelően történik.

A Magyar‒Finn Társaság a fentiek tudomásul vételéről e-mail‒válaszként visszaigazolást kér!