Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Emléktábla avatás a 60. évfordulón

  nyomtatási kép

Emléktáblát avattak hétfőn a Csónakázó-tó partján Székesfehérvár és Kemi testvérvárosi kapcsolatának 60. évfordulója alkalmából:

a finn várostól kapott hajóhorgonyra került fel újra az együttműködést megerősítő felirat. Ünnepi beszédében Róth Péter alpolgármester az élő kapcsolatban a figyelem és a rokonszenv fontosságáról, az erős kötelékekről beszélt. Köszöntőt mondott Mari Mäkinen, a Finn Nagykövetség első titkára és Jukka Vilén, a Kemi Polgármesteri Hivatal igazgatója is, a rendezvényen részt vettek a SAMPO Székesfehérvári Finnbarátok Körének tagjai.

Mari Mäkinen, a Finn Nagykövetség első titkára, nagykövet helyettes magyarul köszöntötte az ünnepségen megjelenteket, majd anyanyelvén folytatta: a testvérvárosi hosszú hagyományokat említve arról beszélt, hogy a két ország közötti hatvanéves együttműködés fontos erőforrás Finnország számára – amely valódi horgonyként működik, a „finn-magyar hajót” egyensúlyban tartva. A barátságok apropóján a saját élményei közül egykori kórusbeli látogatásról és az azóta is tartó kapcsolatokról szólt. A különleges 60 éves évforduló mellett a 100 éves függetlenség jelentőségét említette, amelynek a szlogenje, témája éppen az „együtt”. A sokrétű rendezvények, programok újabb lehetőséget biztosítanak a kapcsolatok újbóli megerősítésére, a nagykövetség számára pedig az egyik legfontosabb cél a fiatalok bevonása a közös munkába. A következő 60 évre a két városnak a barátságok virágzását kívánta.

Az ajándékozó város nevében Jukka Vilén foglalta össze az elmúlt hatvan év jelentőségét. A kezdetekről szólva a nagyarányú fejlődés, a világháború utáni életszínvonal emelkedésének indulásáról beszélt, amikor még az utazások és a világ, egymás kultúrájának a megismerése nem lehetett olyan mérvű, mint ma, a számítógépek és az okos telefonok világában. A baráti körök fontossága nélkül, mondta, nem jöttek volna létre a hivatalos együttműködések – ezért köszönetét fejezte ki a résztvevőknek. A világ változásainak a tükrében reményét fejezte ki, hogy a találkozások igénye nem fog változni, hiszen a technológiák nem pótolhatják a személyes kapcsolatokat, és a nemzetközi együttműködések jelentőségét hangsúlyozta. A horgony ajándék voltáról szólva azt mondta, hogy Keminek, mint kikötővárosnak az egyik legfontosabb szimbóluma ez, a keresztény gondolkodásban a remény és az együtt cselekvés jelképe.
A SAMPO Székesfehérvári Finnbarátok Köre sokat munkálkodik az együttműködésen, a horgony kötődésére is ők hívták fel a közvélemény figyelmét. Prépost Károlyné, az egyesület elnöke az egyik tagnak, Kövi Gyulának a szerepét méltatta – ennek köszönhető a történet felkutatása, honnan érkezett ez a hatalmas tárgy. Ahogy mondta, a táblával a 100 éves független finn állam előtt is tisztelegnek.
A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !