Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Finnországi levelek 108.

  nyomtatási kép

Finnországi levél hazámból Finnországból,  szülőhazámba Magyarországra.

108. levél Finnországi kisebbségek IV. Szomáliaiak     2014 március 22

 Kedves Olvasók !

Mai levelemben folytatom a Finnországban élő kisebbségek bemutatását és ennek a levélnek tárgya az itt élő szomáliaiak lesz.

Vajon ki gondolta volna Önök közül, hogy a szomáli nyelvet beszélők a harmadik legnagyobb idegen nyelvű közösség Finnországban? A statisztikai adatok szerint 2010-ben 7468 szomáliai állampolgárságú élt itt, de a szomáli nyelvet beszélők száma elérte a  14 769-et (a különbség abból adódik, hogy a  szomáliai háttérrel rendelkezők egy része finn állampolgár). Ez a csoport képezi a Finnországtól legnagyobb számban menedékjogot kérvényezőket.

 Egy kis történelem.

Az első szomáliaiak 1990-ben érkeztek Helsinkibe a moszkvai vonattal. Ezek kivétel nélkül fiatal férfiak voltak, akik az itteni hírek szerint Moszkvában tanultak, egyetemen.
Ők megérkezésükkor politikai okokra hivatkozva  kértek Finnországtól menedéket. Szomáliában akkor háború volt.
Érkezésük több kérdést is felvetett: hogyan jutottak fel a vonatra vízum nélkül ? Honnét volt pénzük az idejövetelre? Miért voltak csak fiatal férfiak ?  Vajon a szomáliai  katonaság/ sorozás - elől menekültek-e ? Az ide érkezettek nem a szomáliai társadalom szegényei közé tartoztak.
Akkoriban a moszkvai vonatokat az utasok ottani beszállása után az orosz hatóságok  bezárták és a finn határ- és vámőrökkel az utasok finn földön találkoztak először - ahol menedékjogot kértek. Hogy a fiatalok az orosz kalauzokat mivel kenyerezték le arra, hogy felengedjék őket a vonatra arról el lehet gondolkozni….
Finnország humanitárius okokból adott tartózkodási engedélyt ezeknek a szomáliai fiataloknak.
A következő években megindult a szomáliaiak családjainak egyesítése. Míg statisztikai adatok szerint 1990-ben 51 Szomáliában született lakosa volt Finnországnak, számuk 2000-re elérte a 4049 lelket, 2010-ben pedig már 8073 volt az itt élő, Szomáliában születettek száma.

Beilleszkedés a finn társadalomba, családegyesítés

A beilleszkedés a finn társadalomba nem volt és a mai napig  sem zökkenőmentes. A szomáliaiak előítéletekkel találkoznak, e miatt nem egyszer saját körükbe zárkóznak el. A beilleszkedést nem gyorsítja meg az a tény, hogy statisztikai adatok szerint  a későbbiekben Szomáliából érkezettek 90 %-a nem tud írni és olvasni.
A családok egyesítése a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes bevándorolt után minimum 4-5 személy érkezik. Százával vannak az egyedül érkező  kiskorú gyerekek - akiket a családjuk követ. Hogy ezek a gyerekek hogy jutnak ide, azt homály fedi, nem egyszer kiderül, hogy hamisak a magukkal hozott “dokumentumok “- a korukat is nehéz megbízható adatok hiányában  megállapítani.
A finn nyelvhasználat az ilyen gyerekeket ankkurilapsi = horgony-gyereknek nevezi arra utalva, hogy az itt lehorgonyzott kiskorú után hamarosan megérkezik az egész család. A család jelenti a szülőket, az összes hátrahagyott testvérrel együtt, nem egyszer a szülök testvéreinek árváit is. A rokoni kapcsolatokat nem lehet mindig pontosan kideríteni DNA vizsgálatok nélkül és ezekkel a kapcsolatokkal való visszaélések több esetben is előfordultak/előfordulnak.
Az utóbbi években kérvényezik a Szomáliában hagyott “ kasvattilapsi” = fogadott/nevelt gyerekek Finnországba hozatalát.  Sok esetben az évek óta itt lakó  több ilyen gyerekről számol be a kérvényében,  kihasználva a finn hatóságok jóhiszeműségét,  a bejelentett adatok ellenőrzésének nehézségeit és az itteni szociális segélyek adta lehetőségeket. A napvilágra került visszaélések a finnekben felháborodást váltanak ki - jogosan.
Nem kis számokról van szó, tavaly tavasszal 5500 családegyesítési kérvény várt elintézésre.
Az itt élő szomáliai családok gyorsan növekednek. Míg egy finn nőnek átlag 1,86 gyermeke van a szomáliai nők életük folyamán  4,2 gyereknek adnak életet.
A bevándorolt nagy családok elhelyezése nem kis feladat – a támogatásból élő nagy családokat  nagy lakásokban kell elhelyezni.

Egészségügyi problémák

A problémák elsősorban a szomáliai nőkkel kapcsolatosak. Szomáliában a nők 95%-át “körülmetélik”. Ez azt jelenti, hogy eltávolítják a női  külső nemi szervek egy részét. A beavatkozás évszázados gyakorlatra tekint vissza és az iszlám vallás országaiban  általános nemcsak Szomáliában, hanem más afrikai és ázsiai országokban is. A műtétnek nem nevezhető vagdosást az egyes falvakban idősebb nők végzik. A beavatkozás mértéke többféle lehet, a legegyszerűbb formában a csiklót vagy annak egy részét  vágják le, a legkiterjedtebb formában (infibulatio) a kis- és nagyajkakat is levágják. Sokszor ezután összevarrják a vaginát csak  egy kis nyílást hagyva a havi vérzés megkönnyítésére.

 A beavatkozás elvégzése érzéstelenítés nélkül történik, egy fiatal nő beszámolt arról, hogy öt leöntötték egy vödör hideg vízzel majd négy nő fogta le a “ műtét” idejére. ( egy ilyen  beavatkozás filmje  látható  volt a finn televízióban) . Utána sem kapott semmilyen fájdalomcsillapító gyógyszert a beavatkozást követő felépülés idejére. A kiterjedtebb csonkítás után hegesedéssel történik a " gyógyulás"- ez hetekig tart és a nőt egy életre megnyomorítja.
A női nemi szervek ilyen formájú csonkításának célja, hogy a lányok szűzen menjenek férjhez. Egyben a nők nemi élvezetének csökkentése /megszüntetése is cél  abban a hitben, hogy az így “kezelt” nők nem lesznek hűtlenek a házasságukban . Ezeknek a nőknek a szülései komplikáltak és számos orvosi  problémát okoznak.
Finnországban ennek  a beavatkozásnak minden formája tilos.
Az 1990-es évek elején ide költözött szomáliai családok természetesnek vették a lányok ilyen formájú "kezelését". . Minthogy erre a beavatkozásra Finnországban nincs lehetőség sajnos nem egyszer előfordul, hogy a család a kislánnyal olyan országba utazik – esetleg Szomáliába “rokoni látogatásra” -  ahol ezt a csonkítást elvégzik. Ezek a lányok vagy nagyon kiskorukban kerültek Finnországba vagy már itt születtek! Jellemző az itteni viszonyokra, hogy a szomáliai menekült családnak van pénze arra, hogy “nyaralni “ vagy rokonlátogatásra menjen egykori, távoli  hazájába – ahol ugye  a hírek szerint még mindig olyan bizonytalan a helyzet, hogy visszaköltözni “nem biztonságos “, de nyaralni igen ?

 Családi erőszak

A család “becsülete” nagyon fontos. Azok az afrikai  fiatalok akik a finn társadalomban úgy szeretnének élni, mint a többi hasonlókorúak Finnországban sok nehézséggel néznek szembe. Ismét főleg a lányok szenvednek, öltözködésüket szigorúan szabályozzák- nemcsak a kendő viselése kötelező. Szomáliai fiatal lány nem jár hosszúnadrágba, nincsenek olyan barátai akik esetleg szégyent hoznak a családjukra, ezért ajánlatos, hogy csak a saját fajtájából legyenek barátai.
Arról nincs adat, hogy Finnországban a család férfitagjai megbosszulnák a családot ért vélt sérelmet ( un. kunniamurha=becsületgyilkosság ) .
Helsinkiben 2000 óta működik egy un. Tyttöjen talo = Lányok háza, ahová szeretettel várják a problémákkal küszködő fiatal lányokat. Ott minden problémájukat elmondhatják, találkozhatnak hasonló helyzetben levő fiatalokkal és a szociális gondozók lehetőségeik szerint segítséget is adnak. Ezt a szolgálatot túlnyomó többségben bevándorlói háttérrel rendelkező fiatal lányok veszik igénybe.
Azok a családok ahol a szülök ellenzik a lányok károsnak tartott nyugatias életmódra való törekvését nem egy esetben visszaküldik a serdülő lányokat Szomáliába, hogy ott a nagyszülők vezetése mellett neveljék őket a hagyományok szerint. De az egész  család nem költözik vissza ! Hogy a nyári iskolai szünet után nem minden szomáliai kislány érkezett Finnországba  vissza az iskolába az új tanév elején, sajnos az ismert tények közé tartozik.

Bűnözés , radikalizmus

A szomáliai hátterű,  bűnözéssel gyanúsítottak száma háromszorosa a finn gyanúsítottaknak ( a szám az összlakossághoz viszonyított) .
A bűncselekmények részben erőszakkal részben pedig kábítószer csempészettel függnek össze- a kat nevű kábító füvet tartalmazó csomagok jó része fennakad a finn vámon/postán.
A finn védelmi rendőrség vezetője, Lasse Anttila szerint egyes privátszemélyeknek van kapcsolatuk a szomáliai iszlamista terror szervezettel,  az  al-Shabaab-bal. A szomáliai gyökerekkel rendelkező újságíró Wali Hash állítja, hogy a finnországi mecseteken át is próbálnak szervezni fiatalokat a szervezet tagjaivá.  A cél a szélső iszlámista szervezetben való harc és az erre való kiképzés Egyenlőre a finn törvények szerint nem számít bűnözésnek  a terrorista kiképzésen való részvétel, hogy esetleg kriminalizálják-e majd ezt az egyenlőre eldöntetlen kérdés.

Szomália szervezetek Finnországban

Az alábbiakban felsorolt szervezeteket itt élő szomáliaiak vezetik.

A Suomen Somaliliitto- t ( Finn Szomáliszövetség) 1996-ben alapították . Célja , hogy elősegítse az itt élő szomáliaiak lehetőségeit arra, hogy aktív állampolgárokká váljanak minden jogukkal és kötelességükkel egyben.  Cél, hogy a szomáliaiak Finnországban  társadalmi befolyásoló tényezők legyenek  az őket érintő döntésekben.

Kanava Nuoriso Ry ( Csatorna Fiatalság regisztrált egyesület)  1998-ban regisztrált szomáliai fiatalokat tömörítő szervezet. Ennek célja, hogy megelőzze a fiatalok háttérbe szorulását valamint azt, hogy a szomáliai fiatalok csoportokba verődve kövessenek el büntetendő cselekedeteket. Több projektjük is volt/van, ilyen pl. a “Selviydy ja menee eteenpäin “ = Boldogulj és menj előre , vagy a ”Rikollisuus ei ole vaihtoehto ” = A bűnözés nem alternatíva .

 Maahanmuuttajien tuki ry ( Bevándorlók támasza regisztrált egyesület)
Az egyesület legnagyobb anyagi   támogatója/fenntartója Helsinki városa volt. Működése 2005-ben befejeződött a felmerült visszaélések/csalások miatt. A gyanú szerint a  segélyekre kapott pénzt az egyes vezetők saját fizetésüknek vélték. Ezek ellen 2009-ben vádat emeltek 148 000 eurós összegben  elkövetett segéllyel való visszaélés és könyvelési bűnözés miatt.

Sikeres szomáliaiak Finnországban
Több sikeres életpálya is van az új hazában. Ezek közé tartozik

Abdirahim Hussein  aki 1994-ben,  15 éves korában költözött Szomáliából Finnországba, Mogadishuban született 1978-ban.

 

 

A centrumpárt politikusa, 2007-2008 között a párt ifjúsági szervezetét vezette. A parlamenti választásokon 2011-ben indult, a helyhatósági választásokon 2012-ben 347 szavazatot kapott. 

A finn rádió Yle Puhe programjában egy másik bevándorolttal, a finn-iráni  stand – up komikussal , Ali Jahangiri-vel  közös , sikeres programban vesz részt, a program neve Ali és Husu.

 

Ali és Husu finnül beszélgetnek humoros formában a mindennapok eseményeiről.

 Naima Mohamud filmrendező 

 

 

A fiatal , díjazott filmrendező 2013-ban a Vuoden kasvattaja = Az év nevelője címet nyerte meg. A címhez 20 000 euro pénzjutalom jár.

 
Saido Mohamed,
ápolónő
A 16 éves korában Finnországba került Saido  20 éve él Finnországban.  Ö lett 2011-ben Az év női menekültje- Vuoden Pakolaisnainen  díjazottja.

 

Mikkeliben végezte 2001-ben sikerrel  az ápolónői iskolát, Helsinkiben dolgozik.  Finnországban 2002-ben indult a nők körülmetélése elleni  KokoNainen = Egész Nő mozgalom, melynek célja a beavatkozás veszélyeire való felvilágosítással hatni arra, hogy a szomáliai családok eltekintsenek a lányokat életre szóló csonkító ” műtét”- től. Saido Mohamesd ebben a mozgalomban végez szorgalmas, önkéntes munkát most már több mint 10 éve.

 

Kedves Olvasók !

Mai levelemmel befejeztem a finnországi kisebbségeket bemutató levélsorozatot abban a reményben, hogy közelebb hoztam Önökhöz az itteni , átalakulóban levő társadalmat.

 Judit Mäkinen
Finnország

Források:
http://wiki.hommaforum.org/wiki/Somalit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_somalit
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/turvapaikanhakijoita-tulvii-suomeen/1865316
http://fi.wikipedia.org/wiki/Naisen_sukupuolielinten_silpominen#Silpomisen_eri_muotoja
http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/Vaiennettu-v%C3%A4kivalta/1642
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ankkurilapsi
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Yle+Somalien+perheenyhdist%C3%A4miseen+tulossa+tiukennuksia/1135266770275
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/107984-lehdet-terroristijarjesto-tulee-suomeen
http://yle.fi/uutiset/elokuvaohjaaja_naima_mohamud_on_vuoden_kasvattaja/7078973

Képek : Ali és Husu : http://areena.yle.fi/radio/2068950
Hussein: Wikipedia
Naima Mohammud : http://www.olerohkeajareilu.fi/mukana-kampanjassa/
Saido Mohamed : http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/uutiset/item/402-saido-mohamed-on-vuoden-2011-pakolaisnainen.html

 A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !