Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

In memoriam Pintér Pál

  nyomtatási kép
Kattintson a képere !
IN MEMORIAM
Pintér Pál, a körmendiek "Pali bácsija" örökre elment. Mindannyiunknak fáj, hogy távozott közülünk és nem lehet már velünk. Optimista, nyitott ember volt: a nehézségek ellenére tudott örülni annak, ami jó, ami szép. Szívesen beszélgetett mindenkivel. Tisztelte az õt körülvevõ embereket és igaz emberségével kivívta mások tiszteletét. Nem különleges képességei révén emelkedett ki elsõsorban, hanem eredendõ humánumával és mindenkori szívós helytállásával. Mindhalálig megõrizte emberi arcát, kiegyensúlyozott derûjét, jóhiszemûségét, önzetlen segítõkészségét, töretlen hitét.

Pintér Pál, Körmend város szülöttjének életútja, tanulmányainak és munkásságának évei nagy részben, közéleti tevékenysége szinte teljesen a helyi közösségekhez kötõdnek. Azok alakításában nemzetközi kitekintéssel munkálkodott, a város külföldi kapcsolatrendszerének kialakításában - mely jelenleg is mûködik - jelentõs szerepe volt. Az általa létrehozott közösségek ma is fontos közéleti szerepet vállalnak a település életében.

1954-1979-ig a körmendi általános, középfokú, majd felsõfokú oktatás meghatározó pedagógus személyisége volt.

1968-ban megalapította a Béri Balogh Ádám néptáncegyüttest, melynek nyomán testvérvárosi kapcsolatok alakultak ki Fürstenfeld és Roznov pod Radhostem városokkal. Nevéhez fûzõdik a Májusfa-kitáncolás elindítása is.

1979-1985-ig a Körmendi Járási Hivatal oktatási osztályának vezetõjeként, valamint a mûvelõdési osztály vezetõ-helyetteseként tevékenykedett.

1985-tõl a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese volt.
Kezdettõl tagja volt a Csaba József Honismereti Egyesületnek, melynek létrejötténél szintén bábáskodott. A körmendi Magyar-Finn Baráti Kör alapító tagja, elnöke volt, majd vezetõségi tagjaként, a sokak által mélyen tisztelt szürke eminenciás. Az õ tevékenységének köszönhetõen Körmenden, és Körmend finn testvérvárosában, Heinävesiben évtizedeken át, rendszeresen megfordultak magyar, illetve finn iskolai csoportok, kórusok, tánccsoportok, különféle foglalkozású szakmai csoportok, családok tucatjai, a város hivatalnoki kara, minden korosztály. Vállaltak országos magyar-finn rendezvényeket, függetlenség-napi ünnepségeket, vetélkedõket.

Pintér Pál egyszerû, közvetlen ember volt, aki példát mutatott, hogyan kell egy nemes ügy mellett kitartani és követõket nevelni. Kortalan volt és állandó, teljes természetességgel volt a város és közösségeinek tagja. Viszonyítási pont életünkben, példakép.

A szorgalmas, elkötelezett munkája révén számos elismerésben volt része. Szerette szülõvárosát, méltán érdemelte ki Körmend város érdekében végzett áldozatos, sokszínû és kitartó tevékenységéért a Pro Urbe díjat. Rácz István Díjban részesült 2003-ban, majd a Finn Fehér Rózsa Lovagrend Lovagkeresztjét vehette át 2008-ban a két ország közti kulturális kapcsolatok alakításáért és fenntartásáért.

Egy gazdag életút szakadt meg, s mi tisztelettel meghajtjuk fejünket.

Kedves Pali bácsi!

Köszönjük munkádat, fáradságodat, küzdelmedet és tanításodat.
Isten veled, nyugodj békében!


Bebes István
Körmend város polgármestere

Bán Miklós
Körmendi Magyar-Finn Baráti Kör elnöke


A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !