Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

  nyomtatási kép

MEGHÍVÓ

A Magyar―Finn Társaság

2012. december 8-án, szombaton  12.30 órai kezdettel,

határozatképtelenség esetén ugyanezzel a napirenddel

2012. december 8-án, szombaton 13.00 órakor

Budapesten tartja választmányi ülését,

amelyre a választmányi tagokat ezennel meghívja és elvárja.
Az ülés helye:  a Benczúr Ház -  Budapest VI. ker. Benczúr u. 27.

? a földalatti Bajza utcai megállójától az Andrássy úton a Hősök tere felé jobbra az első keresztutca a Munkácsy Mihály utca (sarkán a Hotel Andrássyval), amely szinte nekivisz a Benczúr Háznak ?

 

Kérjük a körök vezetőit, szíveskedjenek választmányi tagjaikat értesíteni az ülés helyéről és idejéről. Minden választmányi tag megjelenésére, aktív részvételére számítunk.

Napirend:

1. A mandátumvizsgáló bizottság tagjainak, a tisztújító választmányi ülés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és a két hitelesítőnek, továbbá a szavazatszedő bizottság 3 tagjának megválasztása
2. A leköszönő elnökség beszámolója a Társaság tevékenységéről, gazdasági helyzetéről
3. A Társaság gazdasági helyzete - az Ellenőrző bizottság jelentése
4. A tisztújítás lebonyolítása
5. A baráti körök beszámolói
6. Egyebek

 

Emlékeztető

Szavazati joga annak a választmányi tagnak van, akinek a köre a tagdíjat befizette. A tagdíj a választmány helyszínén is befizethető (a számla azonnal átvehető). Amennyiben nem az ismert elnök vagy a titkár a választmányi tag, megbízólevélre van szükség, amelyet a jegy-zőkönyvhöz kell csatolni.

A választmányi tagok száma és a tagdíj összege így függ össze: 50 főnél kisebb kör - 1 választmányi tag - 6e Ft/év;  50-100 fős baráti kör - 2 választmányi tag - 9e Ft/év;  100-nál több tagú kör - legalább 3 választmányi tag - 12e Ft/év.

Számlaszámunk: K&H Bank  10200823-22271305-00000000

Adószámunk: 1901-7004-1-42  Köszönet az adózók adójának  1%-áért!

 

Budapest, 2012. november  14.

dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnöke
A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !