Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Finnországi levelek 43.

  nyomtatási kép
 

Finnországi levél hazámból, Finnországból, szülőhazámba Magyarországra

43. levél 2011 május 27Kedves Olvasók!

Finnországban közeledik az iskolai év vége ezért mai levelem az itteni oktatási rendszerrel foglalkozik.

Az oktatási rendszer arra törekszik, hogy ebben az országban mindenkinek egyenlő lehetőségei legyenek a tanuláshoz. Önöknek talán rövidnek tűnik a finn iskolaév, de nem szabad elfelejteni, hogy Finnországban ősszel az iskolai év már augusztus közepén elkezdődik.

A finnországi oktatás több nyelven folyik, azaz finn, svéd és idegen nyelveken.

Mai levelemben az állam által fenntartott iskolákról írok, a finnországi magániskolák és a felnőttoktatás következő levelem tárgyát képezik majd.


FINNORSZÁG ISKOLARENDSZERE I. ÁLLAMI ISKOLÁK


Alapfokú oktatás:

A tankötelezettség a 7. életévvel kezdődik, de a hatévesek legnagyobb része már jár az óvodákkal kapcsolatos "előiskolába" azaz

Esikoulu -ba, ami nem kötelező, de mivel sok gyerek jár óvodába, szinte minden gyerek részt vesz ebben. Ez azt jelenti, hogy az óvodájukban vagy esetleg a legközelebbi iskolában napi 4 órában a gyerekek olyasmit tanulnak, amire majd az iskolában szükségük lehet, az idő legnagyobb részét azonban játszással töltik. Ez a foglalkozás ingyenes. Egyik előnye, hogy az első osztályba menő gyerek nem fél az iskolától, hiszen ismeri azt.

Ha a szülök, ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyerekük hatéves korban menjen iskolába, pszichológiai tesztekkel állapítják meg, hogy az első osztályba igyekvő hatéves "érett" -e már az iskolai életre.


Peruskoulu - megfelel az általános iskolának, ennek időtartama 9 év. Fakultatívan a 10. osztályt is el lehet végezni. Ez az iskola ingyenes. Mindenkinek ingyenesek az étkezések, az iskolai könyvek és felszerelések, valamint az iskolába történő közlekedés és az iskolaorvos, az iskolai ápolónő, szociális gondozónő valamint az iskolai pszichológus, a szükség esetén adandó korrepetáló oktatás is.

A bevándoroltak gyermekei részére több támogatás is létezik. Általában előkészítő tanulmányokkal kezdik az iskolát, majd - miután megfelelő fokon tudnak finnül - a finn diákokkal együtt folytatják a tanulást. 


Középfokú oktatás:

Ez az általános iskola 9. esetleg 10. osztályának elvégzése után kezdődik.

Lukio - azaz gimnázium, ez 3 éves. Ezután van az érettségi vizsga

Az oktatás a gimnáziumokban ingyenes, de a tankönyveket meg kell venni. Az iskolai étkezés nem minden iskolában ingyenes.

Ammatillinen koulutus - azaz szakiskola, elvégzése foglalkozáshoz vezet

Az oktatás ingyenes, a tankönyveket a tanulók maguk veszik meg. Az étkezés nem minden iskolában ingyenes.


A fenti tanintézetekbe kérvényezni kell a felvételt. Egy kérvénnyel, az ország különböző részeiben lévő, több intézetbe is lehet felvételt kérni. Évente kétszer lehet felvételi kérvényt beadni, tavasszal, az ősszel kezdődő félévre és ősszel a következő év januárjában kezdődő félévre. A diák az ilyen kérvényen öt helyet jelölhet meg, ahol szeretne tovább tanulni, az első természetesen az, ahová a legszívesebben menne.

Arra is van lehetőség, hogy olyanok kérjék felvételüket a középfokú oktatásba, akiknek nincs finnországi általános iskolai záró-bizonyítványuk.

A felvételi kérvényeket az iskolában adják oda a diákoknak, elérhetők a könyvtárszolgálaton át is, de az interneten át is ki lehet nyomtatni ezeket a hivatalos okiratokat az oktatásügy honlapján át.

Oppisopimuskoulutus - Szerződéses képzés- munkahelyeken történő, főleg gyakorlati képzés egy bizonyos foglalkozás elsajátítására.

Szinte minden foglalkozást meg lehet így tanulni, összesen 350 féle szakmai vizsgát lehet tenni, szakmák és azokon belül még valamilyen szakképesítés elérésére. A tanulmányi idő szakmák szerint változik. A munkahelyi, gyakorlati oktatás mellett elméleti oktatást is kapnak az ilyen módon tanulók. a munkahelyről a tanoncnak magának kell gondoskodnia. Ha talál megfelelő helyet, ahol felveszik, a munkahely és a tanuló írásbeli szerződést kötnek, melyet egy erre a célra fenntartott iroda (oppisopimustoimisto) érvényesít.

Ezután a munkaadó-, azaz a tanoncot felvett munkahely - pénzbeli támogatást kap az államtól a tanuló felvételéért, a tanuló a munkaadótól fizetést kap és az elméleti oktatás idején napidíjban részesül.

Felsőfokú oktatás:

Ammattikorkeakoulu- Szakföiskola

Yliopisto- Egyetem

A szakfőiskolákon folyó képzés rövidebb időtartamú, mint az egyetemi oktatás és jobban figyelembe veszi a gazdasági és üzleti  követelményeket, mint az egyetem, ahol tudományos, elméleti kutatás is folyik.


Források: http://www.oph.fi/

http://www.oppisopimus.net/

www.edu.fi/info/
oppisopimus/opframe.html

http://www.virtuopo.net/selkokieli/opiskelu/koulutusjarjestelma/aikuiskoulutus.html

Képek forrásai: Esikoulu: http://kiukaistenkoulu.eura.fi/Default.aspx?id=89 a kép a rektor, Tapio Männistö  engedélyével került ide ( Rehtori Tapio Männistön luvalla)

Kouluruokailu /iskolai étkezés: http://www.kaleva.fi/uutiset/yli-keittion-yhteissoppa/885113


Judit Mäkinen
FinnországA hozz�sz�l�shoz regisztr�ci� sz�ks�ges !