Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Finn kultúrtörténet új nézőpontból

  nyomtatási kép

2010. november 30-án, kedden 18 órakor mutatják be Matti Vainio professzor Finnország hajnalán c. művét a Finn Nagykövetség könyvtárában (Bp. XI., Kelenhegyi út 16/A), ahol maga a szerző mutatja be az új kötetet.

A mű a finn nemzeti identitás születését mutatja be, végigkísérve a finn zenei élet fejlődési folyamatát. A szerző a jyväskyläi egyetem zenetudományi professzora, aki korábban az ELTÉ-n is tanított vendégprofesszorként. Több mint 20 zenei és kultúrtörténeti mű szerzője, aki számos módon járult hozzá a magyar-finn tudományos kapcsolatok fejlődéséhez.

A könyvet a szentendrei Tillinger Péter Műhelye adta ki, a budapesti finnbarátok egyesülete, a Kalevala Baráti Kör és a Finnagora támogatásával. A kötet fordítója Pap Kinga Marjatta.

 

MATTI VAINIO FINNORSZÁG HAJNALÁN

A kötet célja a finn nemzeti identitás kiépítésének bemu-tatása a XVII. századtól a XX. század elejéig terjedő tör-ténelmi időszakban, elsősorban a szellemi kultúra, főként pedig a zene szemszögéből. Emellett szó esik a finnség kialakulásáról, az identitás szerkezeti fejlődésé-ről, a nemzeti szimbólumok jelentőségéről és a minden-kori Finnország-kép alakításáról is.

A függetlenség felé tartó Finnország a svéd, majd orosz uralom változó körülményei közt, nyelvi vitáktól meg-osztva járja a nemzeti ébredés, az önálló kulturális és po-litikai identitás kiépítésének útját. Kialakul a kulturális intézményrendszer; a vezető személyiségek - Elias Lönnrot, J. W. Snellman, J. L. Runeberg, Jean Sibelius és mások - mellett kórusénekesek, diákszövetségi tagok, tanítók, újságszerkesztők munkája nyomán formálódik a finnek a téli háború idejére beérő egysége.

Matti Vainio 1973 óta a művészeti nevelés és a zene-tudomány professzora a helsinki és a jyväskyläi egye-temen (Finnország). Azelőtt dolgozott többek között zenekari zenészként, rádiós zenei szerkesztőként és az oktatási minisztériumban zenei kérdésekkel foglalkozó hivatalnokként. Vainio vendégprofesszor volt a buda-pesti és a göttingeni egyetemen, kutatott a londoni egyetemen. Több mint 20 műve jelent meg a zene és a zenekultúra témakörében.A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !