Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

20 év Barátság...

  nyomtatási kép
Kattintson a képere !
20 év Barátság
avagy
Heinavesi - Körmend: a barátság építõkövei töretlenek.


A finn barátaink, de fentebb élõ Heinävesi- ek sem emlékeznek ilyen meleg nyárra, A képviselõkbõl, a finn-magyar kapcsolatokat ápoló egyesületek tagjaiból álló küldöttség, valamint a több ezer kilométeres távot autóbusszal megtevõ Béri Balogh Ádám Táncegyüttes a nyár, barátság és a viszontlátás örömével érkeztek meg.
A városi küldöttség sem a megszokott útvonalat választotta idén Turkuban értek a finn földre.
Finnország nyugati szélén mint egy 500 km - es út várt ránk. Így bõven volt idõn az július végi finn tájban gyönyörködni. Itt jegyezném meg, hogy a honlapon található "Finn levelek"
címû írás a 22. és a 23. része Dr. Judit Mäkinen tollából pont az akkor látható tájjal és
a betakarításra váró eper és gabonafélék tarkaságát tárta elénk.
Az olvasott cikk után jó volt a valóságban is látni a hosszan elnyúló eperföldeket, amelyek úgy néztek ki messzirõl mint egy zöld sávokkal szegélyezet sok - sok járda. Képet lásd a honlapon a 22. levélben.
Már jó pár 100 km is megtettünk és még mindig tarka színekkel pompázott a finn táj a zöld erdõk, a sárguló gabona táblák, a kaszálásra váró rétek kavalkádjában. Mint északabbra haladtunk úgy ritkultak és a tájt egy egész más szín összetétel váltotta fel. Ami megint csak lenyûgözõ volt a maga szépségében az erdõk több színben játszó zöldje, a tavak kéksége, hol külön ,hol egybe olvadva. Nekünk magyaroknak lenyûgözõ látvány volt a Lahtiban található óriási sí sánc, mely az útról nézve magasodott az ég felé.

A körmendiek, élvezve a családok, barátok túláradó vendégszeretet, a szaunázást kipróbálva inkább a fürdésre helyezték a hangsúlyt. Az ilyenkor elvárható, 14-18 fokos tavak vizei 22-26 fokra melegedtek fel. A körmendi delegációt BebessIstván polgármester vezette, tagja volt Szabó Ferenc alpolgármester, több önkormányzati képviselõ, valamint a baráti kapcsolatokat ápoló személyiség.

A megérkezést követõen a helyi baráti társaság adott fogadást az Erkki-birtokon. Erkki Keinonen, 2008 - ban elhunyt gimnáziumi igazgató a Finn - Magyar társaság alapítója, az azóta ugyancsak eltávozott tanárral, Antti Sutinennel egyetemben döntõ érdemeket szerzett a kapcsolatok megteremtésében. Akárcsak Pintér Pál, akit távollétében köszöntöttek. Az est folyamán a baráti kör tagja Seppo Laananen a nemzetközi hírû csellómûvész játékában gyönyörködhetett, majd a közös szaunázás, lazacos vacsora a fehér éjszakában nyúló beszélgetés színesítette a találkozót. A néptáncosokat a városházán fogadták, késõbb egy szabadidõközpontba vitték, hajókáztatták õket zsiliprendszeren át. A vendégek ellátogathattak Lintula és Valamo kolostoraiba, a Varistaipale csatorna környékére. Megtekintették az ország legnagyobb fatemplomát, amelyben több magyar vonatkozású kiállítás is nyílt. A fotók között felfedezhettük a szombathelyi Fõ teret is. A fõ eseményre múlt csütörtökön este került sor, a táncosok nagyszerû szereplése után. A hõségben parádézó lányok és fiúk szemmel láthatóan lenyûgözték a közönséget. A finnek nyugodt, higgadt emberek, de ezúttal tapsoltak, fütyültek, ovációztak. Egyébként szinte mindenki tudott a körmendiekrõl, lépten-nyomon rájuk köszöntek az utcán.

A testvérvárosi szerzõdés meghosszabbításakor is érzõdött az igaz baráti hangulat. A vasi város egyesülete részérõl Bán Miklós képviselõ, a finnek részérõl pedig Leena Vlaszoff asszony cserélt eszmét. Riitta A. Tilus polgármester asszony az elért eredményekrõl, a barátság további kiteljesítésérõl szólt. Bebes István polgármester megköszönte a fogadtatást, majd elismerõen szólt azon körmendiekrõl, akik sokat tettek a kapcsolatokért. Pintér Pálon kívül a korábbi városvezetõket említette, közte Kercsmár Jenõt, Farkas Józsefet, Honfi Józsefet.
- Ez az egész nem mûködne a két város polgárai nélkül. Az õ akaratuk és áldozatvállalásuk is kellett ahhoz, hogy az elmúlt húsz év sikeres, az elkövetkezõ húsz pedig legalább ennyire eredményes, gyümölcsözõ legyen - hallottuk.

Mindketten hangsúlyozták a találkozások léleképítõ erejét és azt, hogy most új szakasz jöhet. A kultúra mellett megjelenhet a gazdaság is. Heinavesi 1300 négyzetkilométeren terül el, fõ bevételi forrása a kereskedelem és a turizmus.
A kapcsolatok több szinten is tovább fejleszthetõk, de ehhez alapos feltérképezés kell. A jubileumi ünnepen ott voltak a két város közötti kapcsolatok megalapozói is. Külön megköszönték Pintér Pál munkáját. Bebes István méltatta az eddig történteket, kiemelve: mindaz, ami van, nem lehetett volna a két város polgárainak segítsége nélkül.
Korbacsics Tibor, a táncosok vezetõje pedig azt emelte ki, hogy a körmendi fiatalok ittlétük alatt lelkileg sokat építkeztek, tanultak. Az együttes nagy feltûnést keltett az északi országban, amerre megjelentek népviseletben, megtapsolták õket. Egy biztos, a két nép barátsága éppen olyan töretlen, mint a két városé

Írta : Bán Miklós
Fotó: Honfi József

További képek a galériában>>>


A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !