Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

20 éves barátság

  nyomtatási kép

Kattintson a képre!20 ÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

A Finnországbeli

Heinävesi és Körmend között.


2010. június 19-én az esti órákban szép számú érdeklődő jelenlétében emlékeztek meg a Körmendi Finn-barátok a Színház előcsarnokában a két Város élénk, egyre szélesedő kapcsolatáról kiállítás megnyitásával és a Körmenden tevékenykedő művészeti csoportok kiemelkedően magas művészi színvonalú műsorával.

A körmendiek megemlékezését személyes részvételével megtisztelte a Heinävesi Finn - Magyar Baráti Köre vezetőségének két tagja is:

Leena Vlasoff asszony,

az ottani Baráti Kör titkára és

Risto Kinnunen úr Vezetőségi tag.

A nap programja 16.00 órakor kezdődött gyermekprogrammal és játékos vetélkedőkkel a Várkastély udvarán, amit

16,30 órakor Marosfalvi Antal által készített karikatúra kiállítás megnyitása követett.

17,00 órakor Cseh Tamásra emlékezve utca-zenét rendezett a Körmendi Fúvós Zenekar

a Várkastély belső udvarán.

17,40 órakor kezdődött meg a " Kastély-kukta Vándorkupa" II. főzőversenye.

18,00 órakor a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes tagjai nyitótáncával kezdődött meg a Színház aulájában az elmúlt 20 év történéseit bemutató kiállítás egyrészt a Baráti Kör tagjaitól

összegyűjtött emlékekből összeállított tárgyi és az ebben az időben készült fényképek gyüjte-

ményes kiállítás.

A kiállítás megnyitására és a 20 év értékelésére Bán Miklós úr, a Baráti Kör elnöke kérte fel

az elmúlt 20 év értékelésére Dr. Szíj Enikő úrhölgyet, a Magyar - Finn Társaság elnökét, aki meleg szavakkal méltatta a Körmendi Baráti Kör töretlen fejlődését és példa értékű kapcsola-tát finn testvérvárosával, Heinävesivel.

Amint elmondta, az Országban működő Baráti Körök többsége példát vehet a körmendiek-ről, mert Ők nem beszélnek, hanem mindent megtesznek azért, hogy finn Barátaink minél jobban megismerjék Magyarországot, a magyar embereket és a magyar kultúrát és nagy érdeklődést mutatnak a finn kultúra, a régi emlékek-, életmód iránt .

Erről saját maga győződött meg Heinävesiben, amikor személyes meghívást kapott a körmendiektől egy finnországi látogatásra. Kiemelte azt is, hogy a Körmendiek nagyon sokat tettek és tesznek a Társaság újjáalakítása és eredményes működtetésében érdekében. További eredményes, jó munkát kívánt a Baráti Körnek.

A következő hozzászóló Leena Vlasoff barátunk volt, aki magyar nyelven mondta el köszöntőjét és csak megerősítette Dr. Szíj Enikő szavait, de azt is hozzátette: örülnek Kör-menddel való kapcsolatuknak, mivel ez a kapcsolat eddig is minden próbát kiállt. Elmondása szerint a Heinävesiek testvérként fogadják a Körmendieket, és Ők is szívesen látott család-tagként jönnek Körmendre. Bízik abban, hogy ez a kapcsolat töretlenül fejlődik tovább és lesznek még korosztályok, akik a megkezdett és kialakult kapcsolatot legalább ezen a szinten viszik tovább.

Leena után Risto Kinnunen úr köszöntötte a körmendieket, megköszönte minden körmendinek azt a közvetlenséget, ahogyan Őket fogadják még a számukra ismeretlen embe-rek is. További jó együttműködést kívánt a két Városnak és Baráti Körnek.

A hozzászólók sorát Korbacsics Tibor, a Művelődési Ház Igazgatója folytatta, aki hozzászólásában elmondta, milyen sokat jelent ez e "Világra való kitekintés" amit az elmúlt 20 évben Heinävesibe kijutott közel 1.200 körmendi és Körmend környéki ember a látogatás során személyesen is megtapasztalt, ami követni lehet.

Köszöntése befejezéseként kérte a megjelenteket, tekintsék meg a kiállítást és a kiállítás megtekintésére biztassanak másokat is.

Ezek után Bán Miklós úr kérte a megjelenteket, segítsenek eldönteni, ki nyeri az idei kuktaversenyt, ami kóstolással lehet eldönteni.

Időközben a Fúvósok is elfoglalták helyüket és megkezdték koncertjüket.

Hála a kedvező időjárásnak minden programpontot sikerült végrehajtani.

Körmend, 2010.06.21.


Pintér Pál
a Körmendi Magyar - Finn Baráti Kör
örökös tiszteletbeli elnöke.

 

Képek a rendezvényrőlA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !