Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Rokoni körben - évszázadok óta

  nyomtatási kép

A Kalevala-nap előestéjén, 2009. február 25-én mutatták be a budapesti finn nagykövetségen a magyarországi finn képviselet és a finn-magyar kapcsolatok történetéről szóló kiadványt. A Jari Vilén nagykövet kezdeményezésére, Jaakko Sievers szerkesztésében megjelent kötet nem törekszik tudományos teljességre, mégis sokrétű képet fest a két ország kapcsolatáról a XX. század elejétől napjainkig. Az egyes időszakok történeti összefoglalóit (Anssi Halmesvirta, Mari Vares, Jaakko Sievers, Heino Nyyssönen) Magyarországon szolgált diplomaták (Arto Mansala, Pertti Torstila) szakmai és személyes emlékei hozzák közelebb az olvasóhoz. A magyar felet Kator György, Finnország Tolna, Baranya, Somogy és Zala megyében illetékes tiszteletbeli konzulja képviseli írásával. Különleges érdekességet közöl Kari Möttölä és Heikki Oksanen írása, amely a Koivisto elnök 1988-as magyarországi látogatása után Finnországban létrehozott bizottság munkáját mutatja be: feladatuk a magyarországi gazdasági rendszer elemzése és a várható változások prognosztizálása volt - amíg a történelem sodra túl nem haladta működésüket.

A kapcsolatok egyes részterületeit bemutató cikkek kitérnek a nyelvi és irodalmi kapcsolatokra (Anna Tarvainen), az egyházak közötti együttműködésre (Paavo Kettunen), a baráti társaságok és körök jelentőségére (Heikki Koski, Outi Karanko) és a művészet területére (Tuuli Lähdesmäki).

A finn nagykövetség épületével (Maiju Ruhanen, Ilmo Valjakka), a nagykövetség és a kapcsolódó intézmények működésével  is közelebbről megismerkedhetünk: Kari J. Talvitie a kereskedelmi kirendeltség közelmúltját, Anneli Temmes, a Finnagora volt igazgatója saját intézetét, Kari Vähäkangas a finn cégek nemzetközi piacra kilépését segítő Finpro munkáját mutatja be. A kötetet Jari Vilén nagykövet előszava és a két ország közti kapcsolatot aktuálisan meghatározó európai uniós korszakot elemző írása keretezi.


A tartalmas kötet külön finn és magyar nyelvű változatban jelent meg. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, azonban teljes szövege letölthető a Finn Nagykövetség honlapjáról, jelenleg a következő cikkek végén található hivatkozáson keresztül:

Magyar nyelven
http://www.finland.hu/Public/default.aspx?contentid=187220&nodeid=39291&culture=hu-HU

Finn nyelven
http://www.finland.hu/public/default.aspx?contentid=187095&nodeid=39291&contentlan=1&culture=fi-FI


A szerteágazó írások sorában a sokat tapasztalt finnbarátok és a lelkes fiatalok egyaránt találhatnak a maguk számára érdekes adalékokat. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a kötetet, amely nem titkolt célként azt az élő folyamatosságot kívánja sokak számára megmutatni, amelynek mindannyian részesei vagyunk.

Pap Kinga Marjatta, a kötet fordítója

 A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !