Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Tisztújító választmányi ülés

  nyomtatási kép
 

MEGHÍVÓ


A Magyar-Finn Társaság

2009. december 12-én, szombaton

12 órakor, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon

13.00 órai kezdettel

határozatképesnek nyilvánítva

Budapesten, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium földszinti ebédlőjében

(Budapest, V. ker., Sütő u. 1., a Deák téri metrónál) tartja

tisztújító választmányi ülését,

amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1. A MFT tevékenysége az előző választmány óta eltelt időszakban. A leköszönő elnökség beszámolója

2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a a letelt választási időszakról

3. A beszámolók megvitatása, elfogadása

4. A tisztújítás lebonyolítása - levezető elnök, mandátumvizsgáló bizottság, szavazatszámláló bizottság választása, a jelölő bizottság előterjesztése, a választás eredményének ismertetése

5. A Társaság 2010. évi költségvetése

6. Tájékoztató az iskolai finn hétről

7. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól

8. Egyebek


Gondolatok a finn függetlenség 92. évfordulója kapcsán


Kérjük a körök vezetőit, szíveskedjenek választmányi tagjaikat értesíteni az ülés helyéről és idejéről. Minden választmányi tag megjelenésére, aktív részvételére számítunk. Ha nem az elnök képviseli a kört, akkor megbízólevél szükséges. Kérjük az alábbi tudnivalók figyelmes elolvasását, az előírások betartását.

Szívélyes üdvözlettel:

Budapest, 2009. november 12.

dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnöke


A Kalevala Baráti Kör szívesen látja a választmány tagjait az ugyanitt 16 órakor kezdődő pikkujoulun. Tervetuloa!


 

 

 

Emlékeztetőül: szavazati joga annak van, aki az ezévi tagdíjat befizette.

A tagdíj mértéke:

- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft

- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft

- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.

Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető (kör) pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! (Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!) Kérjük továbbá megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a már kiállított számla postázását kérik. Tagdíj befizetésére a helyszínen is van mód.

 

Köszönettel: a Magyar-Finn Társaság elnökségeA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !