Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Táncoljunk együtt!

  nyomtatási kép
 


Táncoljunk együtt! című projekt a Tempus Közalapítvány támogatásávalA debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és a Klaukkalan aikuislukio, Klaukkala (Nurmijärvi), most zárt le gy sikeres kétéves együttműködést. A Tanssitaan yhdessä! (Táncoljunk együtt!) című projekt a Tempus Közalapítvány támogatásával valósult meg. A magyar kapcsolattartó Salamon Ágnes így foglalta össze a tevékenység lényegét:

A pályázat szerves részévé vált a tanintézményeink közötti 1995 óta tartó együttműködésnek. Ezúttal azonban megpróbáltuk megújítani, korszerűsíteni munkamódszereinket. Fő célkitűzésünk az volt, hogy ösztönözzük diákjainkat az idegen nyelvek tanulására és gyakorlására. Szerettük volna, ha az angolon kívül a résztvevők megismerkedhetnek a finn és magyar nyelvvel is, mivel ennek révén tapasztalhatják meg legjobban, mit jelent a távoli nyelvrokonság valójában. A projektmunkában való részvétel és a külföldi utazás arra késztette a tanárokat, tanulókat és a szüleiket, hogy gondolkodjanak el azon, mi a fontos, a valóban értékes és megmutatnivaló saját kultúrájukban. Azt reméltük, hogy mindannyian belátják, miért is érdemes óvni, őrizni saját "kis" nyelvüket és nemzeti hagyományaikat a globalizálódó világban.

A művészeti készségtárgyaknak (ének-zene, tánc és dráma, stílustörténet, rajz és vizuális kultúra, médiaismeretek) mindkét iskola tantervében fontos szerep jut. Tehetséges tanítványainknak szerettünk volna lehetőséget biztosítani arra, hogy bemutathassák tehetségüket saját osztályuknál, illetve iskolájuknál nagyobb közönség előtt is. Olyan helyzeteket próbáltunk teremteni számukra, melyekben önbizalmuk megnőtt, motivációjuk erősödött. Mindez valószínűleg előnyt jelent majd számukra a továbbtanulásban és a munkában is. A külföldi utazásokkal igyekeztünk szélesíteni a tanulók és tanárok látókörét. A fiatalok családoknál laktak, s ez szinte kényszerítette őket, hogy fejlesszék nyitottságukat, toleranciájukat és alkalmazkodóképességüket. Segítettük az intézményvezetőket és a pedagógusokat abban, hogy külföldön újabb ötletekkel gazdagodjanak, új tanterveket és módszereket ismerhessenek meg, fejleszthessék a team-munkához szükséges készségeiket.

Igyekeztünk szorosabbá fonni az iskolák és a családok kapcsolatát, avégett, hogy nőjön a szülők  tanintézmények iránti bizalma, s arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy jobban megismerhessék a tanárokat, sőt saját gyermekeiket is.

A helyi közvélemény (média, szomszédos iskolák, városi önkormányzat) tájékoztatásával iskoláink hírnevét igyekeztünk öregbíteni, valamint a tehetséges általános iskolásokat továbbtanulásra hozzánk ? csábítani ?.

 

A projektet a Tempus Közalapítvány információs napján is bemutatják.
Idő: 2009. október 8. csütörtök 15.45
Hely: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza. 4032 Debrecen, Thomas Mann utca 49
.A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !