Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

XI. Finn - Magyar Testvérvárosok találkozója

  nyomtatási kép

 Beszámoló

a XI. Finn - Magyar Testvérvárosok találkozója Eger
2009.  május 18-20. programról.

Veszprém részéről jelen voltak: Porga Gyula, Szakonyiné Hanzelik Zsuzsanna. Sződényi Kinga, dr. Temesvári Balázs

 

Május 18.

A veszprémi delegáció részéről Szakonyiné Hanzelik Zsuzsannával részt vettem a Művészetek Háza átriumában megtartott fotókiállítás megnyitóján, ahol lehetőségem volt a Rovaniemi delegáció két tagjával egy rövid eszmecserét folytatni. Ezt követően a Gárdonyi Géza Színházban részt vettünk a Forte Danse társulat Kalevala előadásán.

Május 19.

A köszöntők elhangzása után (Habis László polgármester, Jari Vilén nagykövet, Anne Holmlund belügyminiszter) Szeleczki János alpolgármester bemutatta Eger városát és környékét a konferencia résztvevőinek. Ezt követően Szabó Vilmos a Külügyminisztérium államtitkára a testvérvárosok növekvő szerepéről tartott előadást. Ennek során kiemelte a magyar és finn testvérvárosok együttműködésének több mint fél évszázados múltját, és ennek eredményeit. A fogyatkozó erőforrások és támogatások tükrében egyre inkább a céltudatosságra és a meglévő kapcsolatrendszerek fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyek további együttműködések alapjai lehetnek. Ezért támogatni kell minden olyan kezdeményezést, melyek projektalapú együttműködésről szólnak, és közösen kívánnak válaszokat adni napjaink városai előtt álló kihívásokra.

Következő előadásban Györgydeák Péter (Önkormányzati Minisztérium) egy tavalyi testvérvárosi felmérés eredményeit mutatta be. A magyar és finn városok nem versenytársaik egymásnak, hanem különböző adottságaik alapján jól együtt tudnak működni, a kultúra, oktatás és hagyományőrzés területein, továbbá a gazdasági területen a klaszterekkel való együttműködésben. A kooperációban az energia és a környezetvédelem és a tudásipar fontos területek lehetnek. Finn részről kiemelten az oktatás, kultúra és ifjúsági programokban való együttműködés fontosságára hívták fel a figyelmet. Ennek megvalósulási lehetősége, partnercserében és szakembercserében ölthetnek testet. Magyar részről a folyamatos konzultáció igénye jelent meg, amely a konkrét projekteken keresztül a "legjobb gyakorlat" megszerzését biztosíthatja. Az Önkormányzati Minisztérium törekvése, hogy a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül, a magyar városok nemzetközi színtérre lépését is erősítse.

A következő előadásban a Finn Önkormányzati Szövetség igazgatóhelyettese beszélt a finn közigazgatási reform tapasztalatairól. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzati reform kapcsán a változó világhoz való rugalmas illeszkedés, mint cél, vezette a reform kidolgozóit. A gazdasági válság is újabb és újabb feladatokat ró a helyi közösségekre. Finnországban jelenleg is a közfeladatok közel két harmadát az önkormányzatok látják, el, amelyeknek magas szintű biztosítása csakis együttműködésben képzelhető el. Ezért a kormányzat az önkormányzatok társulásainak létrehozását, adminisztratív és pénzügyi eszközökkel is támogatja. A finn önkormányzatok pénzügyi helyzete jelenleg rendezett és kiegyensúlyozott. Ennek fenntartható biztosítása érdekében a tartományi szint megszüntetését tervezik, és csak országos és helyi szintű egységeket tartanának meg. A jövő nagy kihívása az önkormányzatok számára, a jelentős demográfiai változások kezelése, mivel a finn társadalom is elöregedőben van, és a foglalkoztatási színvonal elérése érdekében támogatni kell a megfelelő szintű migrációs politikát. Több területen is elő kell segíteni az önkormányzati egyesüléseket, kiemelten az alap- és szakorvosi ellátás és a szociális területen.

A Finn Tudományos Parkok Szövetségének igazgatója a technológiai és tudományos parkok szerepéről beszélt a finn nemzeti innovációs politikában. A szövetség 1983-as megalakítása óta kiemelt figyelmet fordít az oktatás mennyiségi és minőségi fejlesztésére, melynek napjainkban regionális intézmények a célterületei. A K+F-re fordított források aránya a gazdaságos fejlesztések rendszerét tükrözi, hiszen itt jelentős részben vállalkozói tőke, és kisebb részben állami támogatások jelennek meg. Az innovációs politika alapvetően a forrásokat a finn gazdaság erősségeire kívánja fókuszálni, amelyek a világpiacon jól értékesíthető termékeket, szolgáltatásokat képesek előállítani. Az oktatás + munkaerő + know how együttesen biztosíthatják a gazdaság növekedését, a foglalkoztatás növekedését, és az export növekedését, amely a finn jóléti állam alapjai. Mára a technológiai központok legnagyobb tőkéje kapcsolatrendszerükben mutatkozik meg, hiszen az erőforrások aktivizálása, a kapcsolatrendszerben biztosíthatja a legnagyobb eredményességet. A központok kiemelt célja az üzleti kapcsolatok fejlesztése. A regionális hálózat kialakításával az erősségek kerültek fókuszba és egy olyan tudástérkép alakult ki, amely a klaszterek szerveződését, és működtetését biztosítja.

Az Eger Food Regionális Tudásközpont vezetőjének előadásában ízelítőt kaptunk a élelmiszeripari speciális termékfejlesztésről. A tudásközpont kutatásainak eredményei olyan új termékeket produkáltak, amelyek az élelmiszerpiacon értékesíthetőek, és akár finn vállalkozások számára is érdeklődésre tarthatnak számot.

A Finpro Hungary vezetőjének előadása a finn - magyar üzleti kapcsolatokról szólt. A cég küldetése elősegíteni a finn cégek nemzetközi piacra történő belépését, információt nyújt a helyi piacokról. Konkrét szolgáltatásaival segítséget nyújt a finn vállalkozásoknak, a vállalkozásalapítás, marketing terméképítés témakörében. A magyar önkormányzatok számára a finn befektetések közvetítésében van jelen, ezért az információnyújtás és kapcsolattartás kiemelt feladata. Az oktatási színvonal milyensége, és mennyisége, a rendelkezésre álló infrastruktúra, (megközelíthetőség, ipari infrastruktúra, humán erőforrás) azok az információk, amelyeket a beruházók számára eljuttat. Jelenleg az energia, és környezetvédelem azok a területek, melyekben a finn vállalkozások hazai önkormányzati cégek számára segítséget kívánnak nyújtani.

Délután különböző szekciók közül lehetett választani. Az oktatási szakemberek részére a zeneiskola adott bemutatót a Kodály módszer gyakorlati alkalmazásáról. A kulturális szekció tagjai Eger kulturális vállalkozásaival ismerkedhettek meg. A gazdasági szakemberek részére pedig az egri vízmű üzemlátogatása nyújtott hasznos információkat. 

Május 20.

A délelőtti programok több szekcióban zajlottak. A kulturális szekció tagjai előadásokat hallgattak meg a Finnagóra és az Oktatási Minisztérium szakembereitől, melyek a művészetmenedzselés és a kulturális tőke piacosítási lehetőségeiről szóltak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a finn és magyar városok számára fontos a kultúra és közművelődés szerepének újrafogalmazása, és az új igényekhez való illeszkedés biztosítása.

A gazdasági szekció "best practice" példák bemutatásán keresztül adott tájékoztatást, hogy Finnországban milyen megoldások vannak az energiatakarékosságra, milyen módon lehet hatékonyan és környezetbarát módon távhőszolgáltatót működtetni, illetve hogyan oldható meg a szennyvízkezelés, hulladékgyűjtés és újrahasznosítás gazdaságos üzemeltetése. 

Az önkormányzati szekció a finn közigazgatási reform gyakorlati tapasztalatain keresztül keresett válaszokat a magyar önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeire. Megvizsgálta azokat a lehetőségeket, melyek Finnországban már sikeresen működnek és Magyarországon adaptálhatóak lennének. A további előadások az eu-s pályázati források felhasználásáról szóltak, finn és magyar részről egységes megállapítás volt, hogy az eu-s támogatások felhasználása, bürokratikus és túl  szabályozott, de az átláthatóság és a szabályosság miatt ezek szükségesek, és megfelelő biztonságot adhatnak arra, hogy az európai adófizetők pénze megfelelő projektekben hasznosul.

A finn-magyar testvérvárosi konferencia jó lehetőséget teremtett arra, hogy a hazai önkormányzatokkal és finn partnereikkel eszmét tudjunk cserélni tapasztalataikról és közös eredményeinkről. A veszprémi látogatás során finn kollégáinkkal egyeztetni tudtuk a jövőben megvalósítani tervezett közös projektjeink céljait, témáit és a lehetséges közreműködőket. Ezt a munkát kívánjuk szeptemberben folytatni Rovaniemiben.  

forrás: www.vemafi.hu

 A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !