Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Szalóki Józsefre emlékezünk

2009. május 07. 23:41:24  nyomtatási kép
 

SZALÓKI JÓZSEF BARÁTUNKRA EMLÉKEZÜNK.


( 1949 - 2009 )


Jóska barátunk 1949. június 27-én a Vas megyei FELSŐJÁNOSFÁN született. Iskolái elvég-zése, illetve az érettségi vizsgája letétele után, 1978-tól 1979-ig SZOMBATHELYEN a MÁV "HALA-DÁS" Művelődési Ház igazgatói teendőit látta el. Ez idő alatt szerezte meg levelező tagozaton a népművelői képesítést és műszaki ismereteit.

1979-től a Vas megyei CSÖRÖTNEKEN volt a Művelődési Ház igazgatója. Csörötneken töltött évei alatt kiemelkedően eredményes munkát végzett hátrányos helyzetű családoknak és család-tagoknak a falu kulturális életébe történő bevonásával. A fiatalok, idősek Jóska ösztönzésére felelevenítették Csörötnek népi hagyományait, szokásait.

1986-ban, a Művelődési Osztály javaslatára, az akkori Körmendi Városi Művelődési és Ifjúsági Központ Igazgatójává nevezték ki. Ebben a beosztásban volt egészen 2004-ig, amikor is súlyos betegségére tekintettel rokkant nyugdíjassá lett.

Korábban megszerzett műszaki gyakorlata sokat segített szerteágazó munkájában. Gondot fordított az öntevékeny művészeti és más közösségek ( pl. az Agrárszakemberek klubja, Magyar - Finn Baráti Kör, Fúvószenekar stb.) tevékenységére. Segítette, támogatta ösztönözte tevékeny-ségüket.

A Város ünnepségeinek fő szervezője és dokumentálója volt.

Vezetőségi tagként kiemelten segítette a Dr. Kárpáti Péter Agrárszakemberek Egyesülete, a Magyar - Finn Baráti Kör tevékenységét. Alapító tagja volt a Sinkovits Imre Emlékbizottságnak. Elévülhetetlen érdemei vannak a Körmendi Alternatív Színházi Társulat létrehozásában. Tevékenyen részt vett a Körmendi Televízió szervezetének kialakításában, később annak operatőre és szerkesz-tője lett.

Közvetlen emberi magatartásával, rendkívülien széleskörű műveltségével, művészet sze-retetével, önzetlen segítő- és innovációs készségével, nagy szerepet vállalt Körmend nemzetközi kap-csolatainak kialakításában, fenntartásában és fejlesztésében. Különösen vonatkozik ez a finnekkel va-ló kapcsolatára.

1987-ben lett tagja a Körmendi Magyar - Finn Baráti Körnek, melyben vezetőségi tagságot is vállalt. Két cikluson ( 6 éven ) keresztül a Baráti Kör elnöke volt, attól fogva az alelnöki teendőket látta el.

Kiemelkedően jó kapcsolatot alakított ki Heinävesi-i emberekkel. Finn barátaink testvérükként szerették, tisztelték. Nagyon aktív és széleskörű, kölcsönös, ma is élő kapcsolatot alakított ki egy finn családdal

Az Ő eredményes tevékenysége is nagyban hozzájárult a Heinävesivel létesített testvérvárosi kapcsolat kialakításához, példamutató működtetéséhez. Jó ötleteivel színesebbé tette finn barátaink Körmenden tartózkodását.

Szalóki József barátunk hosszú és kegyetlen szenvedés után 2009. április 24-én adta vissza életét Teremtőjének. Hamvasztás utáni temetésére szűk családi körben 2009. május 5-én került sor a körmendi köztemetőben.

Kedves Jóska fájdalommal köszönünk el Tőled.
Nyugodjál békében. Emlékedet kegyelettel megőrizzük!
A Körmendi Magyar - Finn Baráti Kör tagsága és vezetőségeA hozzászóláshoz regisztráció szükséges !