Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

2009. április 22. 10:00:42  nyomtatási kép
 

MEGHÍVÓ


A Magyar-Finn Társaság
2009. május 16-án, szombaton
11.45 órakor, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon
12.00 órai kezdettel
határozatképesnek nyilvánítva

Veszprémben

az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban
(8200 Veszprém, Komakút tér 3.)
tartja választmányi ülését,

melyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és megjelenésüket elvárjuk.


Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a választmányi ülés helyéről és idejéről.


Napirend:

1. Tájékoztatás a 2008. decemberi választmány óta végzett munkánkról.

2. A Társaság tervei 2009 második felére és 2010-re

3. A szja 1%-okból kapott összeg felhasználásával kapcsolatos tájékoztatás

4. Az MFT honlapjával kapcsolatos észrevételek, további feladatok

5. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól

6. Egyebek


Budapest, 2009. április 21.
Szívélyes üdvözlettel:

dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnökeEzúton is köszönjük a SZJA 1%-ként kapott szíves támogatásukat, amelyre a továbbiakban is számítunk!

Adószámunk: 19017004-1-42
A tagdíj ? emlékeztetőül:

szavazati joga csak annak a körnek van a választmányi ülésen, amelyik a mindenkori éves tagdíjat befizette; ennek hiányában csak megfigyelőként vehetnek részt a körök képviselői.

A tagdíj:

- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft

- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft

- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.


Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető kör pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! Csekket minden levélhez mellékelünk. Kérjük megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a számla postázását kérik. A készpénzzel fizetők a helyszínen kapnak számlát. Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!


Köszönettel


a Magyar-Finn Társaság
elnöksége


A hozzászóláshoz regisztráció szükséges !