Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Pályázati felhívás

  nyomtatási kép
 

Kedves Barátaink, Tanárkollégák és Diákok!

A Finnugor Népek Baráti Köre és a "Horváth" Alapítvány a 2008/2009-es tanévben ismételten meghirdeti pályázatát középiskolás és általános iskolás diákok számára.

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy ez a nemes kulturális vetélkedő 11. alkalommal kerül megrendezésre, amivel olyan neves pedagógusokra és tudós finnugor barátokra is emlékezünk, mint dr.Horváth Károly és dr. Páldi János, akik megszervezték és éveken át működtették Szolnokon a Finnugor Népek Baráti Körét.


Nevezési határidő: 2008. október 10.

Pályamunkák leadási ideje: 2008. december 16.

Vers-és prózamondás, ének-zene kategóriában a versenyek 2008. december 8-12. között zajlanak.

A nevezők a pontos időpontról külön értesítést kapnak.

A nevezéseket és pályamunkákat a

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok, Kossuth tér 2. címre kérjük küldeni,

Szeifertné Balázs Ildikó nevére, aki a felkészüléshez könyvtári anyagokat biztosít.

Szolnok, 2008. szeptember 22.

 

A Finnugor Népek Baráti Köre és a

"Horváth" Alapítvány pályázati témái 2008/2009.

( Választás szerint középiskolás és általános iskolás diákok számára )


1. Vers- és prózamondás:

Egyéni versenyzők és szavalókórusok:

A versenyzők választhatnak valamennyi finnugor nép irodalmából, népköltészetéből egy verset vagy prózát (prózarészletet) egyaránt. Szavalókórusok nevezhetnek szerkesztett műsorral is.

Színjátszók részére:

A versenyzők választhatnak valamennyi finnugor nép irodalmából, népköltészetéből egy előadás céljára írt vagy az előadók által dramatizált művet vagy részletet.

2. Ének-zene:

Szólóénekesek:

Válasszanak szabadon egy magyar és egy finnugor éneket!

Kamarakórusok:

Válasszanak szabadon egy magyar és egy finnugor kórusművet!

Szólóhangszeres előadók és kisegyüttesek:

Adjanak elő egy magyar és egy finnugor zeneművet!

3. Képzőművészet:

A versenyző válasszon részletet egy finnugor irodalmi műből, és jelenítse meg szabadon választott technikával!

4. Irodalom:

Az alábbi témák valamelyikét várjuk kb. 4-6 oldalas terjedelemben - géppel szedett formában:

A, Egy szabadon választott finnugor költő vagy író portréja műveinek tükrében

B, A finn táj és nép ábrázolása Aleksis Kivi A hét testvér c. regényében

C, Kedvenc hőseim a finnugor népek mesevilágából

5. Irodalom - Esszé:

Az alábbi témákból egyet kell kidolgozni kb. 4-6 oldalas terjedelemben - géppel szedett formában:

A, " Jelenünk és jövőnk" - Képzelt párbeszéd egy finnugor diákkal

B, "Ezt tudom Rólatok..." - Levél egy finnugor barátomhoz

6. Nyelvészet:

Az alábbi témák egyikének kidolgozását várjuk kb. 4-6 oldalas terjedelemben - géppel szedett formában:

A, "Kis tudománytörténet": A finnugor nyelvrokonság kutatóinak egyike

B, "Az írás megmarad!?" - Rokon népeink nyelvemlékeibőlA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !