Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Finnagora hírek

  nyomtatási kép
A Finnagora működésének főbb elvei

A FinnAgora Alapítvány tavaszi ülésén elfogadta az intézmény új igazgatójának, Anneli Temmesnek az elkövetkező három évre szóló programjavaslatát. A program a Finnagora jövőbeni tevékenységéről és fejlesztéséről szól, az új igazgató elképzelései szerint. Röviden tartalmazza az intézmény elkövetkező három évének főbb céljait és tevékenységi köreit. Magába foglalja ezen kívül a belső tevékenységek fejlesztési céljait is. A programban körvonalazódik az évenkénti működési terv, amely természetesen a Finnagora stratégiájához és annak aktualitásaihoz kötődik.

A Finnagora tevékenységét több működési területre vonatkozóan már az alapító okiratban meghatározták, az intézmény elnevezése is erre utal, "Finnagora" a finn kultúra, tudomány és gazdaság központja. Ez magában foglalja az oktatást, a közigazgatási- és gazdasági együttműködést, az információ közvetítést és különböző szolgáltatásokat is. A jó működés alapjául az előző évek munkája szolgál, amelyek során sokrétű tevékenységet folytattunk. Az elkövetkező három évben a Finnagora működését kiterjesszük és elmélyítjük minden területen. A kulturális export, az oktatás, a tudomány, valamint a közigazgatás és a gazdaság területén is szélesítjük tevékenységünket. 

A kulturális exportunk évenkénti irányvonalát a finn kulturális export stratégiája alapján elfogadott key project-ek határozzák meg. A Finnagora a jövőben a képzőművészet, a formatervezés és mindenek előtt a kiállítások fejlesztésére összpontosít. Ugyanakkor a finn film, képregény és irodalom is az eddiginél jobban előtérbe kerül majd, a sokoldalú zene és színház export mellett.

Az oktatás területén folyó együttműködésen az egyes témák, és a magas szintű szakemberek látogatásának idejére szervezett szemináriumokat és workshopokat értjük, melyekre az érdeklődő szakembercsoportokat hívjuk és várjuk. Ezen kívül a finn hivatalnokok részére szervezett magyarországi tréning olyan lehetőség, amely segítségével a finn szakemberek bepillantást nyerhetnek a magyar közigazgatás, a társadalmi és a gazdasági szféra területeibe. Egyidejűleg lehetőségük nyílik szakmai kapcsolatok megteremtésére is az azonos területen dolgozó kollégákkal és szervezetekkel. Ugyanakkor kiszélesítésre kerül az együttműködés a magyar és a finn egyetemek és kutatócsoportok között is. A magyar és a finn vállalatokkal a jövőben az Európa Unió által finanszírozott ajánlattételi felhívások területén működünk majd együtt, ezen kívül az igényektől függően az egyes cégek számára tréning lehetőségeket is biztosítunk. A civil szervezetek részére évente szervezünk összejöveteleket.

A Finnagora igazgatójának programtervezete alapjául a kapcsolatrendszerek fenntartása, kiszélesítése és elmélyítése szolgál. Ennek a Finn Nagykövetséggel, a Finproval és más Magyarországon, illetve Finnországban működő finn háttérintézményekkel történő szoros együttműködés biztosítja a hátterét. E mellett fontos a magyar kulturális, oktatási, és kutatási intézményekkel, valamint a közigazgatási és gazdasági szereplőkkel történő kapcsolattartás is.

Anneli Temmes
Igazgató


A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !