Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

  nyomtatási kép
 

MEGHÍVÓ

A Magyar-Finn Társaság
2008. május 17-én, szombaton

10.45-kor, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon

11.00 órai kezdettel

határozatképesnek nyilvánítva

Szolnokon a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár dísztermében
(Szolnok, Kossuth tér 2.)
tartja választmányi ülését,

amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és megjelenésüket elvárjuk.


Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a választmányi ülés helyéről és idejéről.Napirend:

1. Tájékoztatás a 2007 decemberi választmány óta végzett munkánkról, különös tekintettel a pályázatokra

2. A Társaság tervei 2008. második felére

3. A szja 1%-okból 2007-ben esedékes összeggel kapcsolatos tájékoztatás; ötletbörze a felhasználás mikéntjére vonatkozólag

4. A 2008 októberében Finnországban sorra kerülő magyar iskolai hét támogatásának lehetőségei, különös tekintettel az előző pontban foglaltakra

5. Az MFT honlapjával kapcsolatos észrevételek, további feladatok

6. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól

7. Egyebek


Dr. Csikász Sándorné (5000 Szolnok, Ostor u. 4.; e-mail: dr.csikasz.sandorne@gmail.com) a praktikus tudnivalókról levélben küld tájékoztatást, melyben kérni fogja, hogy 2008. május 5-ig jelezze mindenki részvételi szándékát. Mivel az ebédet előre meg kell rendelnie, feltétlenül szüksége van a pontos létszámra. Az előzetes tájékozódáshoz felhívjuk a figyelmet a Finnugor Baráti Kör Szolnok c. beszámolóra az MFT honlapján, a körök bemutatkozásai között.


Budapest, 2008. április 19.


Szívélyes üdvözlettel:dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnöke

 

Ezúton is köszönjük a SZJA 1%-ként kapott szíves támogatásukat, amelyre a továbbiakban is számítunk:

adószámunk: 19017004-1-42


Emlékeztetőül: szavazati joga cask annak a körnek van a választmányi ülésen, amelyik a mindenkori éves tagdíjat befizette; ennek hiányában csak megfigyelőként vehetnek részt a körök képviselői.


A tagdíj mértéke:


- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft

- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft

- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.


Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető (kör) pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! Csekket minden levélhez mellékelünk. A készpénzzel fizetők a helyszínen számlát kapnak.


Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!


Kérjük továbbá megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a már kiállított számla postázását kérik.


Köszönettel:a Magyar-Finn Társaság
elnökségeEzúton jelezzük, hogy szolnoki rendezvényünkön kaphatók lesznek a következő művek:

  • Kari Hotakainen Futóárok utca (ford. Patat Bence) 2500 Ft,

  • Millió tűlevél erdeje - finn versek és novellák 2000 Ft,

  • Arno Kotro Sanovat sitä rakkaudeksi - Szerelemnek hívják c. kétnyelvű kötete (ford. Simon Valéria) 1500 Ft.A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !