Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Körmendi Közgyűlés

  nyomtatási kép
 

M e g h í v ó !

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar - Finn Baráti Kör Körmendi szervezete ezúton értesít, hogy 2007.december 14 - én (pénteken) 15.30-kor, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon 16.00 órai kezdettel határozatképesnek nyilvánítva tartja éves beszámoló és tisztújító Közgyűlését

Helye : Rázsó Imre Szakközépiskola

A küldöttgyűlés vendége:
Dr. Szíj Enikő a Magyar - Finn Társaság elnöke

Napirendek:

1./ Beszámoló a szervezet elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

2./ Az új vezetőség és tisztségviselők választása

3./ 2008 év munkaterve és éves várható programok

4./ 2007 - ben végzett ügyészségi vizsgálat tapasztalatai

5./ Egyebek


Kérem a tagokat a napi rendek fontosságára való tekintettel közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek.


Körmend, 2007.12.08.
Bán Miklós                        Pintér Pál
            titkár                                elnökA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !