Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Halló - Salamon Ágnes

  nyomtatási kép

A finn nyelvtanárral a Fehér Rózsa Lovagrend kitüntetéséről, és a finn nyelvoktatásról beszélgettünk.

December 4-én vehette át a Fehér Rózsa Lovagrend kitüntetését a budapesti Finn Nagykövetségen. Miért kapta az elismerést?
Ez a legmagasabb finn állami kitüntetés. Azért kaptam meg, mert én vagyok az egyet­len Magyar­országon, aki folyamato­san és magas színvonalon oktatja a finn nyelvet 1990 óta. Akkor a debreceni Cso­konai Vitéz Mihály Gim­náziumban óraadó tanárként kezd­tem. 1992 óta főállásban tanítok finnt, és testvériskolai, partneriskolai kapcsolatok létrehozásán, diákcserében is dol­goztam, és tanítottam ma­gyart Finn­országban.

A finn ma sem "divatnyelv" - ön annak idején miért kezdett el foglalkozni vele?
Nyelvész akartam lenni, a nyelvészképzésen kezdtem el finnül tanulni. Sosem gondoltam, hogy tömegeket fog érinteni a finn nyelv, de meg kell adni a lehetőséget azoknak, akiket érdekel. Sikerült elérnem azt is, hogy a Deb­re­ceni Egyetemen elinduljon a finntanárképzés. Más­részt ma annyi a tudománytalan nézet, mint például az etruszk-magyar rokonságé: aki akár egy hónapot is tanul finnül, az tudja, mi az igazság.

Van utánpótlás is?
Budapesten már négy helyen tanítanak finnt, vidéken is vannak kezdeményezések. A legfontosabb gyakorlati lépés az, hogy a nyelvet a tantervbe is bevegyék, ne csak szakköri keretek közt legyen vá­lasztható.

 

Forrás: www.metro.huA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !