Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

  nyomtatási kép
 

MEGHÍVÓ


A Magyar-Finn Társaság
2007. december 8-án, szombaton

10.45-kor, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon
11.00 órai kezdettel határozatképesnek nyilvánítva
Budapesten a Deák Téri Evangélikus Gimnázium I. emeleti előadójában
(Budapest, V. ker. Sütő u. 1., a Deák téri metrónál) tartja
választmányi ülését,

amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és megjelenésüket elvárjuk.
Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a választmányi ülés helyéről és idejéről.Napirend:

1. Tájékoztatás a 2007 májusi választmány óta végzett munkánkról, különös tekintettel a pályázatokra

2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése

3. A Társaság tervei a 2008. évre, költségvetési javaslat

4. Az MFT honlapjával kapcsolatos észrevételek, további feladatok

5. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól

6. Egyebek


A 3. napirendi pont tárgyalásakor szívesen vesszük az ötleteket és javaslatokat.

Finnország függetlenségének 90. évfordulója alkalmából a Magyar-Finn Társaság, a Kalevala Baráti Kör és a Magyarországi Finnek Egyesülete rendezésében ünnepi megemlékezésre kerül sor 2007. december 8-án, szombaton 16.00 órakor az Óbudai Társaskörben (Budapest III. ker., Kiskorona utca 7., tel: 250-0288), belépés csak meghívóval. A választmányi tagok a meghívót a választmányi ülésen kapják kézhez.


Budapest, 2007. november 16.


Szívélyes üdvözlettel:
dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnöke


Emlékeztetőül: szavazati joga annak van, aki a mindenkori éves tagdíjat befizette,

ennek hiányában csak megfigyelőként vehetnek részt a körök képviselői


A tagdíj mértéke:


- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft

- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft

- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.


Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető (kör) pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! Csekket minden levélhez mellékelünk. A készpénzzel fizetők a helyszínen számlát kapnak.


Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!


Kérjük továbbá megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a már kiállított számla postázását kérik.

Ezúton is köszönjük a SZJA 1%-ként kapott szíves támogatásukat, amelyre a továbbiakban is számítunk. Adószámunk: 19017004-1-42.


Köszönettel:a Magyar-Finn Társaság elnökségeA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !