Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

  nyomtatási kép

MEGHÍVÓ

A Magyar-Finn Társaság

2007. május 20-án, vasárnap

10.45-kor, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon

11.00 órai kezdettel határozatképesnek nyilvánítva Budapesten a Budahegyvidéki Evangélikus Templomgyülekezeti termében,
Bp., XII. ker. Kék Golyó u. 17.

(megközelíthető gyalog a Déli Pályaudvartól),

tartja választmányi ülését,

amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és megjelenésüket elvárjuk.


Napirend:

1. Tájékoztatás a 2006 decemberi választmány óta végzett munkánkról, különös tekintettel a pályázatokra

2. A Társaság tervei az év második félévére, költségvetési javaslat

3. Az MFT honlapjával kapcsolatos tapasztalatok, további feladatok

4. A Társaság köszönti Outi Karanko-Papot, a Kalevala Baráti Kör elnökét születésnapja

alkalmából

5. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól

6. Egyebek


Az ülés résztvevőit már 10 órától várjuk a helyszínen, ahol vendégeink ezúttal is a Kalevala Baráti Kör vendégszeretét élvezhetik.

A 2. napirendi pont tárgyalásakor szívesen vesszük az ötleteket és javaslatokat. A 2005 februárjában zajlott szeminárium sikerén felbuzdulva felvetjük egy hasonló rendezvény lehetőségét. Kérjük a körök véleményét, hogy mutatkozna-e érdeklődés egy finn tárgyú szeminárium iránt 2007 novemberében, s abban az esetben is, ha ez a résztvevőktől ezúttal anyagi hozzájárulást is igényelne.

A választmányi ülés után lehetőség nyílik arra, hogy Outit a körök, ill. képviselőik külön is köszöntsék, ha ehhez ragaszkodnak. Miután az ünnepelt számára - saját bevallása szerint - mindennél fontosabb a fordító versenyre beküldött sikeres munkák publikálása, örömmel venné, ha a születésnapja alkalmából nem tárgyi ajándékokkal lepnék meg, hanem ehhez gyűjthetné a forintokat.

Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a választmányi ülés helyéről és idejéről.


Budapest, 2007. április 14.


Szívélyes üdvözlettel:
dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnökeEmlékeztetőül: szavazati joga annak van, aki a mindenkori éves tagdíjat befizette,
ennek hiányában csak megfigyelőként vehetnek részt a körök képviselői


A tagdíj mértéke:


- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft

- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft

- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.


Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető (kör) pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát!


Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!


Kérjük továbbá megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a már kiállított számla postázását kérik.

Köszönettel:

a Magyar-Finn Társaság
elnökségeA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !