Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Jókívánságok Heinävesibe

  nyomtatási kép
Körmendi barátai, tisztelõi szeretettel köszöntik
JUSSI HOSKONEN
polgármester urat
60. születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmával.
Jó egészséget, hosszú, békés, boldog életet kívánunk
családja és baráti körében.


Elõzmények:
1986. év második felében Heinävesiben a Népfõiskola igazgatója: MARJA LEENA SALKOLA és az ottani zeneiskola igazgatója: EERO VERKASALO azon töprengtek, hogyan lehetne kapcsolatba lépni magyarokkal. Aludtak rá egyet - kettõt, majd írtak Budapestre a Finn Nagykövetségre, és segítséget kértek.
Leírták: szeretnének kapcsolatba lépni egy hozzájuk hasonló nagyságrendû és gondolkodású magyar településsel, ahol szívesen látják a finneket, ahol kevés a protokoll, ahol nem szállodában, vagy diákotthonban helyezik el õket, ahol magyar családokkal ismerkedhetnek meg.
Annak ellenére, hogy Baráti Körünk 1968. április 26-án alakult meg, nem volt kapcsolatunk a Finn Nagykövetséggel. Idõközben a Körmendi Járási Könyvtár igazgatója:


Vizi László barátunk a könyvtárban be akarta vezetni az úgynevezett VIDEOTÉKÁT, emiatt felutazott Budapestre a Széchenyi Könyvtárba 1981-ben. Laci tudta, mivel tagja volt a Baráti Körnek, hogy nincs finn kapcsolatunk, ezért budapesti kollégáitól kért címeket. Néhány nap múlva több oldalas levében mintegy 150 címet küldtek. Ebbõl kiválasztottunk egy érdekesen hangzó nevet: ULLA HAUHIA NAGY, akinek írtunk és meghívtuk Körmendre elõadónak.
Rövid idõn belül válaszolt és abban leírta, hogy korábban az ELTE Finnugor Tanszékén dolgozott, de idõközben munkahelye megváltozott és Õ lett a Finn Nagykö-vetség kulturális titkára. Elvállalta az elõadás megtartását. Érkezése elõtt egy nappal kiderült, hogy erre az elõadásra eljön Körmendre OSMO VÄINÖLÄ nagykövet úr és kedves felesége Leena Väinölä is. Ettõl az idõtõl kezdve van kapcsolatunk a Finn Nagykö-vetséggel, ettõl az idõtõl kezdve tartanak számon bennünket.
Ezeket azért írtam le, hogy érthetõ legyen, miért ajánlotta a boldog emlékû ULLA HAUHIA nekünk a Heinävesivel való kapcsolat felvételét.
Írtunk Heinävesibe. 1987. június 2-án érkezett Körmendre Heinävesibõl egy 39 fõs küldöttség, melynek férfi tagjai az ottani - már 35 éve mûködõ - férfikórus tagjai voltak. A küldöttséget ERKKI KARVINEN képviselõtestületi elnök vezette. Változatos programot szerveztünk részükre a Körmendi Vegyes kar hathatós segítségével. ( A Vegyes kar 1988-ban járt elõször Heinävesiben).
1987. decemberében ismerkedtem meg Heinävesiben JUSSI HOSKONEN úrral, aki 1986. július elseje óta polgármester Heinävesiben.
Elsõ találkozásunktól kezdve mindketten úgy éreztük, mintha ezer éve ismernénk egymást. Ez az érzés késõbbiek során a Heinävesibe érkezõ mintegy 700 Körmendiben u-gyanígy alakult ki.
JUSSI közvetlensége, embersége, barátsága, magyarok iránti szeretete túltett az elõször Körmendre érkezõ Heinävesi-i csoport végtelenül kedves, közvetlen, megnyilvánu-lásain is.. Minden Körmendit úgy fogadott, mintha testvére lenne, mintha régóta ismernénk egymást, ahogy egy kedves, nagyra becsült, rokont fogadni illik.
Több alkalommal járt Körmenden. Munkája elismeréseként 2000. február 25-én lett Körmend város díszpolgára.
Amikor ideje engedte, mindig eljött Helsinkibe a hozzájuk érkezõ körmendi csoport fogadására. Részt vett a körmendiek részére szervezett programokon, szívesen fogadta laká-sán a Körmendrõl érkezett "barátot - barátokat". Évek során szépen megtanult magyarul.
Nagy megtiszteltetés minden Körmendi részére Jussi barátsága, ezért kívánunk Neki sok boldogságot, jó egészséget születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmával.
Körmend, 2007.02.07.

Pintér Pál
A Baráti Kör elnöke


A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !