Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

  nyomtatási kép
 

MEGHÍVÓ

A Magyar-Finn Társaság

2006. december 2-án, szombaton

13.45-kor, határozatképtelenség esetén

azonos napirenddel ugyanezen a napon

14.00 órai kezdettel határozatképesnek nyilvánítva

Nyíregyházán

a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében

(Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.) tartja

választmányi ülését,

amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és megjelenésüket elvárjuk.


Napirend:

1. Beszámoló a 2006. évi tevékenységről, különös tekintettel az alapszabály módosítással kapcsolatos eredményekről

2. Beszámoló a Társaság által megpályázott támogatásokról, ill. a pályázatok sorsáról

3. Az MFT honlapjával kapcsolatos eredmények, a további gondozással kapcsolatos feladatok

4. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól

5. Egyebek


Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a vá-lasztmányi ülés helyéről és idejéről. Az ünnepséggel és a választmányi üléssel kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel forduljanak közvetlenül a házigazda nyíregyházi körhöz, elsősorban e-mailben: hudivok.robert@freemail.hu, levelezési cím: Hudivók Róbert, 4400 Nyíregyháza Közép u. 2/A.

Szivélyes üdvözlettel


Budapest, 2006. november 9.

dr. Szíj Enikő

a Magyar-Finn Társaság elnöke

 

Emlékeztetőül: szavazati joga annak van, aki az ezévi tagdíjat befizette,

ennek hiányában csak megfigyelőként vehetnek részt a körök képviselői


A tagdíj mértéke:

- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft

- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft

- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.

Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető (kör) pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! (Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!) Kérjük továbbá megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a már kiállított számla postázását kérik. Köszönettel:

a Magyar-Finn Társaság elnökségeA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !