Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Pécsi Magyar-Finn Társaság klubdélutánja

  nyomtatási kép

FtGYELEM! HELYSzíNVÁLTOZÁS!

PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG

2005/2006. XXXII. ÉVAD

a Pécsi Magyar-Finn Társaság klubdélutánjára

2006. május 31-én, szerdán 17.00 órára

a Dominikánus Házba (Pécsi Kulturális Központ, Színház tér 2.).

Program:

"J.V. SNELLMANN (1806-1881), A FINNEK SZÉCHENYIJE"

Dr. Szíj Eniko egyetemi docens (ELTE), a Magyar-Finn Társaság elnöke előadása a finn filozófus,

politikus születésének 200., halálának 125. évfordulója alkalmából

A klubdélután házigazdája: dr. Andrásfalvy Bertalan professzor emeritus (PTE), egyesületünk alapító

tagja .

Az előadás helyszínén megtekinthető a Finn Köztársaság Budapesti Nagykövetsége által rendelkezésünkre

bocsátott, J.V. Snellmann életét, munkásságát bemutató kiállítás.

Rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk a Pécsi Magyar-Finn Társaság tagjait családjukkal, barátaikkal

és minden érdeklődőt.

Híreink:

A közeli napokban megkezdodik a Civil Közösségek Háza felújítása, ezért - a munkálatok elkészültéig

- rendezvényeinket átmenetileg más helyszínen tartjuk.

A "Muvészet és gasztronómia" rendezvénysorozathoz és a szokásos nyárköszöntő Juhannusünnephez kapcsolódóan 2006. június 21-én, szerdán este - finn szakács közreműködésével műsoros finn vacsoraestet rendezünk a Minaret Étterem kerthelyiségében (Ferencesek utcája 35.). Részletesebb felvilágosítást később adunk.

Pécs, 2006. május 23.

A Pécsi Magyar-Finn Társaság Elnöksége

F.k.: Végh József

 

Kedves Régi és Jelenlegi Tagtársaim!

Amikor két évvel ezelőtt - tíz éves egyesületi titkári, húsz éves elnöki munkám utántisztségemrol történt lemondásomat elfogadva a Pécsi Magyar-Finn Társaság tagsága az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé választott, azt kérte tolem, hogy tapasztalataim átadásával, ötleteimmel, javaslataimmal és észrevételeimmel segítsem továbbra is a közösségi munkát, illetve a megválasztott új elnököt, dr. Tóth Károlyt feladatai ellátásában. Igyekeztem ezen elvárásnak megfelelni, s szeretném a jövoben is ezt tenni. Úgy gondolom azonban, hogy az egyesület működéséhez nem csak a szűk körű elnökség, hanem a teljes tagság aktivitása, közös tevékenysége szükséges. A régi tagoké és azoké is, akik később csatlakoztak egyesületünkhöz.

Kedves Barátaim! Az elmúlt 32 esztendőben - hónapról hónapra - számtalan nagyszerű programban/előadások, kiállítások, műsoros estek, élménybeszámolók, hangversenyek stb.) volt részünk a pécsi finnbarátok közösségében. 1977 óta szép élményt jelentett minden harmadik nyáron 20-3,0 fos csoportunk lahti utazása és ottani vendéglátóink fogadása egy évvel később Pécsett. - Az utóbbi időben azonban mintha csökkent volna az érdeklodés a közösségi összejövetelek iránt. Ne hagyjuk, hogy sorvadjon, aktivitásából veszítsen a magyar-finn barátságot ápoló, az idén 50 éves Pécs-Lahti kapcsolatokat ébren tartó egyesületünk, noha tudom, hogy az egykori alapítókat és a 20-25 éve csatlakozott tagjainkat mindinkább akadályozza mozgékonyságukban a magas kor vagy valamely betegség.

Mit kérek és javasolok?

Köszönjük meg dr. Tóth Károly elnökünknek, hogya megválasztásakor vállalt egy év helyett két esztendeig lelkiismeretesen és áldozatkészen, eredményesen látta el az elnöki teendőket. Próbáljuk meggyőzni őt, hogy vállalja tovább e munkát. Ha mégis kitart lemondó elhatározása mellett, segítsük javaslatainkkal a jelölő bizottságot e vezetői tisztség mielőbbi betöltéséhez. Kérem, hogy szánjon minden régi és újabb tagunk néhány órát minden hónap utolsó szerdáján a klubéletre, közös programjainkra.

- Javaslatainkkal, ötleteinkkel segítsük az egyesület programjainak tervezését.

- Családunkból, baráti körünkbol, munkahelyünkről szervezzünk új tagokat a Pécsi Magyar-Finn Társaságba.

A 32 éve megkezdett közös tevékenységünk sikeres folytatásában bízva,

tisztelettel:

Pécs, 2006. május 23.

Végh József
a Pécsi Magyar-Finn Társaság
örökös tiszteletbeli elnökeA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !