Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

A jelölőbizottság felhívása

  nyomtatási kép

MAGYAR - FINN TÁRSASÁG
    Jelölőbizottságától
      B U D A P E S T

         Ezúton értesítjük a Tisztelt Tagszervezeteket, hogy a Társaság Vezetőségének mandátuma ez év május végével lejár. A soron következő tisztújító választmányi ülést Társaságunk Vezetősége

2006. május 27-én 11.00 órára hívja össze
BUDAPESTRE, a DEÁK téri iskola ebédlőjébe.

         A legutóbbi Választmányi ülés megerősítette a korábban megválasztott Jelölőbizottság mandátumát.

A Jelölőbizottság tagjai:
Dr. Salamon Ágnes Debrecenből,
Sipos József a Kalevala Baráti Körből és
Pintér Pál Körmendről.

Emlékeztetőül leírjuk a jelenlegi Vezetőségünk névsorát és beosztását:
Elnök: Dr. SZÍJ ENIKŐ
Kulturális alelnök: KOPPÁNYI MIKLÓS
Társadalmi alelnök: SOLTINÉ RADNICS MAGDOLNA
Gazdasági alelnök: VÁRADY ESZTER
Titkár: FREISINGERNÉ BODNÁR JUDIT.


(A rend kedvéért írjuk le, hogy Dr. POZSGAY IMRE urat korábban közfelkiáltással örökös tiszte-letbeli elnöknek választottuk meg, de Őrá most nem kell szavazni.)

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
ALEXI JÁNOS Szegedről
Dr. DÁNIEL P. EMIL Körmendről
ISTÁNTSÚLY DEZSŐ Győrből.
        

Szíves ÍRÁSBELI válaszotokat kérjük (legkésőbb május 20-ig) levélben, vagy E-mail-ben a következőkre:
Személyi változtatás nélkül javasolhatjuk-e újjáválasztásra jelenlegi Vezetőségünket és Ellenőrző Bizottságunkat? Igen? Nem?
Van - e más személy, akit a Vezetőségbe, illetve az Ellenőrző Bizottságba javasoltok? Ha igen, KIT és MILYRN BEOSZTÁSBA jelölitek?
         Amennyiben a megadott határidőig nem kapunk érdemi választ, hallgatásotokat úgy tekintjük, hogy a jelenlegi Vezetőség újjáválasztását támogatjátok.

         Ez az alkalom jó lesz arra is,, hogy Társaságunkat értesítsétek Baráti Körötök elneve-zésében, létszámában, Vezetőségében, levelezési címében stb. beállt változásokról. Fontos lenne tudnunk még: 1./ Mikor alakult meg Baráti Körötök; 2./ Mekkora a Kör jelenlegi létszáma; 3./Van-e testvérvárosi kapcsolatotok? Ha igen: kivel és mióta? 4./Telefon, fax és E-mail elérhetőségetek?


         Válaszotokat a következő címre küldhetitek: Magyar-Finn Baráti Kör 9901 KÖRMEND Pf.2.
E-mail elérhetőség: magyarfinnko@kormend.hu vagy pinter.pal@axelero.hu.

Budapest, 2006 áprilisa.

Baráti üdvözlettel:                                                       

                                       A Jelölő Bizottság nevében: 

                                                    Pintér PálA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !