Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

  nyomtatási kép

MEGHÍVÓ

A Magyar-Finn Társaság
2006. május 27-én, szombaton
10.45-kor
, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ugyanezen a napon
11.00 órai kezdettel határozatképesnek nyilvánítva
Budapesten, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium földszinti ebédlőjében
(Budapest, V. ker., Sütő u. 1., a Deák téri metrónál) tartja
tisztújító és alapszabály-módosító választmányi ülését,
amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk.

Napirend: 
1. A MFT tevékenysége az előző választmány óta eltelt időszakban. A leköszönő elnökség beszámolója
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2005. esztendőről
3. A beszámolók megvitatása, elfogadása
4. A  tisztújítás lebonyolítása
5. A Társaság alapszabályában szükségessé vált változtatások megvitatása, határozathozatal
6. A Társaság honlapjának helyzete
7. A Társaság 2006. évi költségvetése és a folyamatban levő pályázataink
8. Tájékoztató a testvérvárosi konferenciáról
9. A 2006. december 2-i nyíregyházi választmányi ülésről és függetlenség-napi ünnepről
10. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól
11. Egyebek

Kérjük a körök vezetőit, szíveskedjenek választmányi tagjaikat értesíteni az ülés helyéről és idejéről. Minden választmányi tag megjelenésére, aktív részvételére számítunk. Kérjük az alábbi tudnivalók figyelmes elolvasását, az előírások betartását.
Szívélyes üdvözlettel:

Budapest, 2006. április 25.


                                          dr. Szíj Enikő 
                           a Magyar-Finn Társaság elnöke
 

A 2006. évi  tagdíj befizetésének határideje 2006. május 13.
Emlékeztetőül:  szavazati joga annak van, aki az ezévi tagdíjat befizette, ennek hiányában csak megfigyelőként vehetnek részt a körök képviselői

A tagdíj mértéke:
- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft
- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft
- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.
Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű a befizető (kör) pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! (Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!)  Kérjük továbbá megadni azt a nevet és címet (irányítószámmal, olvashatóan!), melyre a már kiállított számla postázását kérik.                                                                                          

Köszönettel:       a Magyar-Finn Társaság elnöksége

 

MAGYAR-FINN TÁRSASÁG
C/O DR. SZÍJ ENIKŐ 1136 BUDAPEST,  PANNÓNIA U. 9. I. 3.  TEL./ÜZENETRÖGZÍTŐ/FAX: (1)329-33-43
http://www.magyarfinntarsasag.hu/A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !