Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Rendkívüli választmányi ülés

2005. december 07. 15:52:14  nyomtatási kép

MEGHÍVÓ

A Magyar-Finn Társaság
2005. december 17-én, szombaton

11.45-kor, határozatképtelenség esetén
azonos napirenddel ugyanezen a napon
12.00 órai kezdettel határozatképesnek nyilvánítva
Budapesten, Freisingerné Bodnár Judit lakásán

(1091 Bp., Üllői út 61. III. 24/A, a kapun belépve azonnal balra a főlépcsőházban;
(1)21-67899; elérhető a 4/6-os villamos vagy a kék (3-as) metró) Ferenc körúti megállójától az Iparművészeti Múzeumnak háttal az Üllői út jobb oldalán kifelé haladva)
tartja rendkívüli választmányi ülését,
amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk és
- tekintettel a tárgyalandó kérdés súlyára - megjelenésüket elvárjuk.

Napirend: 
1. Döntés a Társaság alapszabályában és/vagy szervezeti formájában szükségessé vált változásokról  a (működési) költségek redukálása, s ezáltal a Társaság fennmaradása céljából. A változtatás módjaira vonatkozólag a helyszínen jogi tanácsot kapunk.
2. Egyebek

Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait szíveskedjenek értesíteni a vá-lasztmányi ülés helyéről és idejéről. Az esetleges lehetőségek közötti választáshoz ill. a szavazáshoz elengedhetetlen a tagság aktív részvétele.
.

Szívélyes üdvözlettel:

Budapest, 2005. december 5.  

dr. Szíj Enikő
a Magyar-Finn Társaság elnöke

 

Változások a tagdíjak mértékében 2006-tól
a 2005. december 3-ai választmány döntésének értelmében

A Társaság alapszabálya értelmében a körök tagdíjat fizetnek, ettől eltekinteni nem áll módunkban. A tagdíj mértéke:
- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 Ft
- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 9.000 Ft
- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 12.000 Ft.
Kérjük a köröket, hogy akár csekken, akár átutalással fizetik a tagdíjat, legyen egyértelmű
- a befizető (kör) pontos neve és az év, amelyre a tagdíjat fizeti, mert a Társaság köteles számlát küldeni a befizetőnek és csak a befizetőnek állíthat ki számlát! Amennyiben a kör helyett szponzor fizeti a tagdíjat, a szponzor kap számlát, ez esetben viszont kérjük jelezni, melyik kör tagdíjáról van szó!  továbbá
- az a név és cím, melyre a már kiállított számla postázását kérik (irányítószámmal, olvashatóan!).

Előre is köszönettel:      
a Magyar-Finn Társaság elnökségeA hozzászóláshoz regisztráció szükséges !