Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Választmányi ülés

  nyomtatási kép


 MEGHÍVÓ

A Magyar-Finn Társaság
2005. május 28-án, szombaton
ebéd után 12.45-kor, határozatképtelenség esetén
azonos napirenddel ugyanezen a napon
13.00 órai kezdettel
határozatképesnek nyilvánítva
Budapesten, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium földszinti ebédlőjében
(Budapest, V. ker. Sütő u. 1., a Deák téri metrónál) tartja
választmányi ülését,
amelyre a választmány tagjait ezennel tisztelettel meghívjuk.

Napirend: 
1. A Magyar-Finn Társaság tevékenységéről az előző választmány óta eltelt időszakban
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2004. esztendőről
3. A Társaság tervei, különös tekintettel
- a Társaság honlapjával (www.magyarfinntarsasag.hu) kapcsolatos teendőkre
- a körökkel kötendő együttműködési szerződésre mint NCA-pályázati feltételre
- a 2005. decemberi választmányi ülés és ünnepség helyére, idejére, napirendjére, a műsorra
- a 2006. februári Kalevala-nap köré szervezendő iskolai finn hétre
4. Beszámolók a körök munkájáról és tapasztalatairól
5. Vendégünk Kator György, Finnország tiszteletbeli konzulja (Pécs)
6. Egyebek

Kérjük a körök vezetőit, hogy körük választmányi tagjait értesítsék a választmányi ülés helyéről és idejéről. Minden választmányi tag megjelenésére, aktív részvételére számítunk.
Kérjük a meghívó alján levő emlékeztető figyelmes elolvasását, az előírások betartását.

                         Szivélyes üdvözlettel

Budapest, 2005. április 29.

                                  dr. Szíj Enikő
                       a Magyar-Finn Társaság elnökeA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !