Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Tisztújító Közgyűlés

  nyomtatási kép


TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST TARTOTT
A KÖRMENDI MAGYAR-FINN BARÁTI KÖR

 2003. december 11-én tartotta soron következő tisztújító Közgyűlését a Körmendi Magyar-Finn Baráti Kör.

Az előre kiküldött napirendnek megfelelően vezette le a Közgyűlést Papp Gyula úr, nyugdíjas könyvtárigazgató, a Baráti Kör tagja.

A Közgyűlésen a Baráti Kör Alapszabályának megfelelően Pintér Pál titkár tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt három év eseményeiről, történéseiről, valamint a Kör három éves gazdálkodásáról. A beszámolókat a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

A hozzászólásokkal a megjelent tagok a Baráti Kör tevékenységét megerősítették, se-gítették.

A beszámolók és hozzászólások után Szalóki József Műv. Ház igazgató, a Baráti Kör elnöke az előző vezetőség nevében megköszönte a tagság aktív közreműködését, önzetlen segítségét. A Vezetőség nevében lemondott.

Papp Gyula levezető elnök felkérte Scheiber Mihály urat, a Jelölőbizottság elnökét, tegye meg javaslatát az új Vezetőségre.

A javaslat megtétele után a megjelent tagság nyílt szavazással, három évre a következő Vezetőséget választotta meg:

Elnök: Pintér Pál nyugdíjas tanárt

Alelnök: Szalóki József Műv Ház igazgatót

Titkár: Bán Miklós gazdasági vezetőt

Gazdasági titkár: Gueth Lajosné ( Ditz Mária )

Vezetőségi tagoknak választotta a tisztségviselőkön kívül:

Dr. Abdel Hameed Abdin gyermek szakorvost,

Dienes Gyula vállalkozót

Fejes Károly tűzoltó parancsnokot

Kocsis Istvánné raktárvezetőt

Láng Péter informatikust

Mándli Éva óvónőt

Nagy Tiborné iskolatitkárt

Sabáli Lászlóné zenetanárt,

Tutkovicsné Kardos Nóra tanárt

Az Ellenőrző Bizottság elnökének: Molnár Istvánné gazdasági vezetőt

tagjainak: Bognár Miklósné és

Kocsis István tagokat.

A Magyar-Finn Társaság Országos Választmányába választmányi tagnak:

1./ Bán Miklós titkárt

2./ Dr. Dániel P. Emilt a Magyar - FinnTársaság Országos Ellenőrző Bizottsága elnökét

3./ Pintér Pál elnököt.

Papp Gyula sk.

levezető elnökA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !