Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

Tagdíjfizetés

  nyomtatási kép


TAGDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Kénytelenek vagyunk minden adandó alkalommal a körök - alapszabályból adódó - tagdíjfizetési kötelezettségével kapcsolatos felhívásainkat napirenden tartani, mivel nincs rá mód, hogy befizetésétől el lehessen tekinteni akár jogi személyként mőködő, akár nem bejegyzett egyesülésről van szó.

Maga az összeg minimális, viszont annak be nem fizetése mind az adott kör, mind a Társaság számára hátrányos következményekkel jár. Azok a körök, amelyek második felszólításra sem fizetnek tagdíjat, nem tekinthetők a továbbiakban a Társaság tagjainak, s ezáltal nemcsak a helyi kör, hanem az országos Magyar-Finn Társaság, sőt maga az általunk képviselt nemes ügy is érzékeny veszteséget szenved. Emlékeztetőül a tagdíj mértéke:
- az 50 főnél kisebb taglétszámú, egy választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 3.000 forint
- az 50-100 fős, két választmányi taggal képviselt kör tagdíja évi 4.500 forint
- a 100-nál több tagú, legalább három választmányi taggal rendelkező kör tagdíja évi 6.000 forint.

E levélhez csekket mellékelünk, s - gyakorlati okokból - kérjük, a befizetés alkalmával feltétlenül tüntessék fel a kör nevét és azt, hogy a befizetés melyik év tagdíját fedezi.
Szíves megértésüket köszönjük, a tagsági díjat várjuk.

a Magyar-Finn Társaság vezetőségeA hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !